waarneming

Hovenierstraat

archeologisch element
ID
221528
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221528

Beschrijving

De opgraving aan de Hovenierstraat te Wervik heeft andere zaken opgeleverd dan oorspronkelijk verwacht op basis van de resultaten van het vooronderzoek. De vol- of laatmiddeleeuwse bewoning zoals voorspeld, is niet teruggevonden. De interpretatie van een aantal elementen waren foutief waardoor een foute verwachting werd gecreëerd. Toch zijn zeer interessante zaken aan het licht gekomen.  

De oudst in sporen vertegenwoordigde periode betreft de Romeinse periode. Hiervan zijn twee brandrestengraven teruggevonden, naast elkaar ingeplant. De graven waren goed bewaard, waarbij de houtskoollens zo goed als intact is teruggevonden. Deze houtskoollens heeft alle bijgiften opgeleverd, zijnde aardewerk, glas en metaal. In het ene graf waren deze bijgiften allen verbrand, terwijl het andere graf onverbrande bijgiften bevatte. Ook werd dierenbot en een benen voorwerp aangetroffen.

Vermoedelijk maken beide graven deel uit van een klein familiegrafveld waarvan de begrenzing niet is vastgesteld. In het noorden en het westen zijn geen graven meer aangetroffen, maar mogelijk zijn deze wel nog te vinden in het zuiden of het westen. De bewoning die hoort bij dit familiegrafveld is eveneens niet teruggevonden. Vermoedelijk bevindt deze zich eveneens in de onmiddellijke omgeving, mogelijk op de meer hogere gronden in het oosten.  

Uit de late middeleeuwen stamt de potstal en zijn afwateringsgreppel. De datering van deze context is voornamelijk gebeurd op basis van de talrijke vondsten uit de dempingsfase van dit spoor, aardewerk dat gedateerd kon worden in de 13de-14de eeuw. De vorm, vulling en locatie van het spoor geven aanwijzingen voor de interpretatie als potstal, gezien de opvolger zich vermoedelijk meer naar het zuiden bevond, volgens de kaart van Ferraris. Het is namelijk niet ongewoon dat laatmiddeleeuwse boerenerven doorlopen tot in de nieuwe tijden, weliswaar met een lichte verschuiving in locatie. Van dit erf op de kaart van Ferraris is enkel de noordelijke begrenzing door middel van een gebogen greppel teruggevonden op de opgraving. Deze greppel, of een van zijn gebruiksfases, staat ook duidelijk in relatie tot de andere op de opgraving teruggevonden greppels.  

Daarnaast komen nog enkele sporen zoals greppels, de boomplantkuilen en de vele paalkuilen uit de nieuwe tijd.

Een laatste occupatiefase wordt vertegenwoordigd door een bomkrater en een granaatinslag uit de Eerste Wereldoorlog, getuige van de intense occupatie van de Duitsers te Wervik en de veelvuldige aanvallen van de geallieerden.  


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bomkrater en afvalkuilen WO I

Datering: WO I
Typologie: afvalkuilen, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, glas, metaal, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden vondsten verzameld uit 2 kuilen, namelijk aardewerk, varkensstaartjes, glas en granaten. Het aardewerk bevat acht scherven industrieel steengoed (van een voorraadpot en een bord uit faience) uit de vroege 20ste eeuw.

Middeleeuwse sporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: afwateringsgreppels, potstallen
Materiaal: aardewerk, houtskool, natuursteen, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen het spoor van de pot zijn vondsten gedaan van aardewerk, steengoed, houtskool en natuursteen. De aanwezigheid van een kleine greppel voor afwatering.

Romeinse brandrestengraven

Datering: Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, glas, houtskool, ijzer, menselijk bot, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De inclusies waren bot, aardewerk, houtskool, ijzer en mangaan. Naast het menselijk botmateriaal is ook dierlijk bot herkend, tanden van een klein zoogdier, en een plaatje dierlijk bot versierd met een puntcirkelmotief. Andere vondsten zijn enkele fragmenten doorzichtig glas, en tal van nagels.

Sporen nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: bouwmaterialen, greppels, paalkuilen
Materiaal: aardewerk, metaal, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het merendeel van de aangetroffen sporen kunnen waarschijnlijk in de nieuwe tijd gedateerd worden. Het gaat hierbij om de greppels, de boomplantkuilen en de vele paalkuilen.
Bouwmateriaal uit natuursteen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hovenierstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221528 (Geraadpleegd op )