waarneming

Oostmeetstraat

archeologisch element
ID
221547
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221547

Beschrijving

Het archeologisch onderzoek leverde sporen op uit verschillende periodes.

De weinige sporen die in de ijzertijd te dateren zijn, kwamen verspreid voor binnen het onderzoeksgebied. Het vondstmateriaal dateert de sporen in de overgang van de vroege naar de late ijzertijd, meer bepaald in de periode van de 5de tot de 3de eeuw v.Chr. Een radiokoolstofdatering leverde een datering van de 8ste tot de 5de eeuw v.Chr. op. Het geheel aan restanten uit deze overgangsperiode van de vroege naar de late ijzertijd bestaat uit diverse elementen van een nederzettingscontext. De kern van deze bewoning (een gebouwplattegrond) werd echter niet aangetroffen en bevindt zich vermoedelijk buiten de grenzen van het onderzoeksgebied.

In het westelijke deel van het projectgebied werd over een oppervlakte van ca. 2300 m² de grootste hoeveelheid aan archeologische sporen aangetroffen. Het merendeel viel te dateren in de volle middeleeuwen. Het ging om paalsporen, kuilen, greppels en enkele waterkuilen. De aard en de configuratie van de sporen lieten doe deze zone te identificeren als twee erven. De datering kan gegeven worden op basis van vormkenmerken, het aardewerk en het natuurwetenschappelijk onderzoek.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Grondsporen

Gebeurtenis:

IJzertijd

Datering: late ijzertijd (westen), vroege ijzertijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen, vaatwerk, waterkuilen, waterputten
Materiaal: aardewerk, hout, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Samengestelde contexten zoals gebouwplattegronden werden niet aangetroffen.

Late middeleeuwen - nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De sporen die in de late- tot postmiddeleeuwen te plaatsen zijn, houden verband met landbouwactiviteiten, het indelen van terreinen en het draineren van de gronden. Een meer gedetailleerde functie of datering valt er niet aan toe te kennen.

Volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: erven, gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, spijkers, vaatwerk, waterkuilen
Materiaal: aardewerk, bot, metaal, natuursteen, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De structuren bestonden uit de volgende: twee hoofdgebouwen, één spieker, een grachtensysteem en twee waterkuilen die zich ter hoogte van een gracht bevinden.
Een oudste erf dateert uit het einde van de 10de tot mogelijk het midden van de 12de eeuw en bestaat uit een hoofdgebouw met bescheiden afmetingen en een dichtbij gelegen spieker. Deze zone wordt afgebakend door twee grachten die samen een langgerekte D-vorm maken.
Een jongere fase op de site dateert uit de 11de tot 12de eeuw en wordt eveneens vertegenwoordigd door een houten woonstalhuis, ditmaal met een meer robuuste constructie die grotere afmetingen heeft. Andere elementen van het erf bestaan vermoedelijk uit een poel en enkele grachten. De afbakening van het erf is minder duidelijk dan in de voorgaande fase.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oostmeetstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221547 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.