waarneming

Hofstede

archeologisch element
ID
222049
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/222049

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd door ADEDE-bvba, wijst op de aanwezigheid van middeleeuwse en iizertijd sporen, een specifieke sporencluster werd niet aangetroffen, maar het is wel duidelijk dat de meeste sporen zich bevinden in de zuidelijke helft van het projectgebied. Centraal op het terrein bevinden zich een aantal grachten die in verband kunnen worden gebracht met een voetweg zichtbaar op de Popp- en Ferrariskaart, deze sporen liggen tevens in het verlengde van de aangetroffen voetweg tijdens de opgraving van BAAC in 2011 en die in dat rapport als middeleeuws wordt bestempeld.


Auteurs :  ADEDE bvba
Datum  :

Middeleeuwse en ijzertijd sporen

Datering: ijzertijd, middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen, losse vondsten, onverharde wegen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hofstede [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/222049 (Geraadpleegd op )