waarneming

Sas van het Schijn

archeologisch element
ID
222431
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/222431

Beschrijving

Naar aanleiding van een toevalsvondst werd door het agentschap Onroerend Erfgoed een registratie uitgevoerd van een gedeelte van het sas van het Schijn, een sluis die in 1818 werd gebouwd en het Schijn verbond met de vestingsgrachten van Antwerpen. Deze constructie kwam aan het licht tijdens de werken voor de oprichting van het nieuwe ziekenhuis. In 2015 werd het zuidwestelijke gedeelte van dit sluiscomplex al opgegraven. De registratie van de toevalsvondst omvatte het noordoostelijke uiteinde van de sluis. Van deze constructie is een gedetailleerd bestek bewaard. Zowel de opgraving van 2015 als de registratie van de toevalsvondst in 2016 bevestigen de gegevens van dit bestek, zowel wat betreft de afmetingen als de wijze van constructie. De monumentale constructie kon helaas niet in situ bewaard blijven. Daags na de registratie werd de constructie gesloopt.


Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Sluisconstructie

Datering: 19de eeuw
Typologie: sluizen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sas van het Schijn [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/222431 (Geraadpleegd op )