waarneming

Weg naar Zwartberg (Opglabbeek) II

archeologisch element
ID
222495
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/222495

Volmiddeleeuwse nederzetting

Datering: 11de eeuw, tweede helft 10de eeuw
Typologie: afwateringsgreppels, gebouwplattegronden, ontwateringsgrachten, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Drie hoofdgebouwen en één bijgebouw konden met zekerheid geïdentificeerd worden. De hoofdgebouwen zijn bootvormige boerderijen die te dateren zijn in de late 10de of 11de eeuw. Ook het bijgebouw is, gezien een vergelijkbare oriëntatie, in deze periode te dateren. De drie huizen zijn wellicht te verdelen binnen drie verschillende erven. Langsheen de gebouwen zijn greppels/grachten aangetroffen met eenzelfde oriëntatie. Het is echter niet zeker of deze greppels/grachten restanten zijn van de erfafbakening. Vermoedelijk betreft het eerder irrigatie- of afwateringsgrachten.

Circulaire structuur

Datering: late bronstijd, vroege ijzertijd
Typologie: grafheuvels
Gebeurtenis:
Afmetingenset: ()
Aantal 1 st

Beschrijving:
grafcirkel, op de rand van het onderzoeksgebied gelegen
eventueel te dateren in de Vroeg-Romeinse periode?


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Weg naar Zwartberg (Opglabbeek) II [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/222495 (Geraadpleegd op 13-06-2021)