waarneming

Wim Saerensplein

archeologisch element
ID
222522
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/222522

Beschrijving

Tijdens de archeologische werfbegeleiding is een diepgaande verstoring afkomstig van de aanleg van het plein (jaren 1960), waargenomen. Ook de Gallifortbeek die wellicht geïntegreerd werd in de gracht van het 16de-eeuwse lusthof Vennenborg, zoals zichtbaar op de Atlas der Buurtwegen uit 1841, is gelokaliseerd maar bevond zich dieper dan de geplande verstoring zodat bewaring van de diepste vullingslagen verzekerd is. De oudste datering van de gracht zelf valt uit de resultaten van het veldwerk niet te achterhalen. De vondsten die er in werden aangetroffen lijken geen van allen ouder dan de 18e eeuw. 

Verder zijn nog enkele post-middeleeuwse off-site fenomenen waargenomen. Deze zijn te linken aan de landelijke periode van deze wijk in Deurne.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Grondsporen

Datering: nieuwe tijd, tweede helft 16de eeuw
Typologie: archeologische objecten, bouwmaterialen, landhuizen, natuurlijke waterlopen, sites met walgracht
Materiaal: aardewerk, glas, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Post-middeleeuwse gracht (en/of beek) rondom kasteel Venneborg werd aangetroffen, doch deze bevond zich dieper dan de verstoringsdiepte van de toekomstige werken. De vondsten die erin aangetroffen werden kunnen in de nieuwe tijd gesitueerd worden. Verder werd het landelijke karakter - althans ter hoogte van de noordwestelijke zijde van het plein - aangetoond door middel van het voorkomen van een oude ploeglaag in diverse niet-verstoorde profielen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wim Saerensplein [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/222522 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.