waarneming

De Hoogt II

archeologisch element
ID
222533
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/222533

Beschrijving

De archeologische begeleiding van een kleine zone binnen het projectgebied leverde slechts twee middeleeuwse paalkuilen op. Deze werden teruggevonden buiten de archeologische zones, opgesteld bij het vooronderzoek. Een van de sporen werd ook al opgetekend bij het vooronderzoek. Aan de hand van het vondstmateriaal kunnen deze gedateerd worden tussen de Karolingische periode en de volle Middeleeuwen. Er kon geen structuur herkend worden, en door het geringe aantal paalkuilen in de werkput lijken de sporen ook geen deel uit te maken van een structuur. Er werden geen oudere bewoningssporen aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Middeleeuwse sporen

Datering: Karolingische periode, volle middeleeuwen
Typologie: paalsporen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee paalkuilen, die waarschijnlijk sporen zijn aan de rand van de middeleeuwse vindplaats aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: De Hoogt II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/222533 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.