waarneming

Kampveld

archeologisch element
ID
222583
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/222583

Beschrijving

Bij het verkennend en waarderend booronderzoek werd slechts één chip aangetroffen. Het proefsleuvenonderzoek leverde enkel de aanwezigheid van enkele afwateringsgreppels op. 


Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Grachten en greppels

Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Gebeurtenis:

Lithisch materiaal

Datering: steentijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:
Afmetingenset: ()
Aantal 1 st

Beschrijving:
Eén chip bij verkennend booronderzoek. Waarderend booronderzoek bleef negatief.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kampveld [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/222583 (Geraadpleegd op )