waarneming

Koning Alberstraat 45 fase 1

archeologisch element
ID
222665
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/222665

Beschrijving

Binnen het plangebied werd naar aanleiding van een omgevingsvergunning voor de sloop en nieuwbouw van een school een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. De voorgestelde aanpak om deze zone in één geheel te onderzoeken bleek praktisch niet haalbaar. Het onderzoek vond daarom plaats in twee fases. Deze waarneming gaat over fase 1.

Om een inschatting te kunnen maken van de bodemopbouw van het onderzoeksgebied en om eventuele verstoringen vast te stellen werden vijf controle boringen en een profielput uitgevoerd. Van de vijf boringen werden er drie vroegtijdig gestaakt wegens de aanwezigheid van ondoordringbaar steenpuin in de ondergrond. Vervolgens werd verder gegaan met een verkennend booronderzoek. Het verkennend booronderzoek gaf geen enkele indicatie voor de aanwezigheid van een steentijd artefactensite.

De aanwezigheid van sporensites kon echter nog niet uitgesloten worden. Het terrein werd daarom onderzocht door middel van een proefsleuvenonderzoek. Tijdens dit onderzoek werden geen noemenswaardige sporen of vondsten aangetroffen.


Auteurs: Hertoghs, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Koning Alberstraat 45 fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/222665 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.