waarneming

Peerderstraat 56

archeologisch element
ID
223604
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/223604

Beschrijving

Aan de Peerderstraat in Kleine-Brogel (Peer) werden sporen aangetroffen van een middeleeuws erf. De vondsten, bodemsporen, splitsen zich op in een noordelijke en een zuidelijke zone. Het is duidelijk is dat er geen directe relatie is tussen sporen in het noordelijke en die in het zuidelijke deel van het projectgebied. In het noordelijke deel betreft het greppels, mogelijk karrensporen, in het zuidelijke deel betreft het een deel van een erf met sporen van meerdere constructies, een waterput en een omheining in de vorm van plantgreppeltjes.
Naar datering en duur van de occupatie van het erf in het zuidelijke terreindeel wijzen de C14-dateringen op een gebruik van het terrein vanaf eind 5de eeuw tot in de 12de eeuw. Het aardewerkensemble kan gedateerd worden van de 10de tot de 13de eeuw. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat het terrein eerst enkel voor teelt van gewassen werd gebruikt en pas later ook effectief bewoond werd. Het is niet heel zeker of er een continuïteit van bewoning is van de 10de tot midden 13de eeuw. Mogelijk werd tussentijds de site getroffen door een brand om later terug bewoond te worden, mogelijk betekende de brand ook het einde van de bewoning waarna de site verlaten werd.
Er werden 111 kuilsporen aangetroffen waarvan 27 kuilsporen met een duidelijke paalkern. Hieruit – en ook omwille van verschillen in de dateringen doormiddel van de C14-methode – kunnen geen duidelijke gebouwpatronen of plattegronden gereconstrueerd worden. Het is ook duidelijk dat de sporen verder doorlopen ten zuiden en ten westen van het projectgebied. Die zones zouden indien er een mogelijkheid komt tot opgraven, meer duidelijkheid kunnen verschaffen in de gebouwplattegronden en zelfs in de occupatie van de site.
Wat wel duidelijk is, is dat het om een afgesloten en begrensd erf gaat met aan de noord, oost en zuidzijde sporen van plantgreppels die de omheining van het erf vormen. Buiten die greppels worden de sporen plots zeer karig. Er zijn zelfs geen sporen meer aanwezig ten noorden van de greppeltjes, die geassocieerd kunnen worden met het erf.


Auteurs: van de Konijnenburg, Rik
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Historisch en Archeologisch Advies, Studies en Toegepast onderzoek (HAAST BVBA)

sporen late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

sporen volle middeleeuwen

Datering: 13de eeuw, tweede helft 12de eeuw
Typologie: afwateringsgreppels, agrarische gebouwen, agrarische nederzettingen, greppels, kuilen, paalkuilen, waterputten
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
woonerf met paalsporen, greppels, kuilen, haarden/brandkuilen en een waterput.
Het erf kon niet volledig opgegraven worden. Het strekte zich uit naar het zuiden en zuidwesten, buiten het projectgebied
Prospectie: Op basis van 14 scherven Maaslands wit aardewerk in S9, daterend 2e helft 12de eeuw - begin 13de eeuw.
Bij metaaldetectie ook 3 losse vondsten waaronder een mogelijk Romeinse bronzen munt
Na opgraving, archeologierapport: einde 12de eeuw - 2de helft 13de eeuw

sporen vroege middeleeuwen

Datering: Merovingische periode, vroege middeleeuwen
Typologie: agrarische nederzettingen, haardkuilen, paalkuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Peerderstraat 56 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/223604 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.