waarneming

Hondenstraat

archeologisch element
ID
224124
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/224124

Beschrijving

Er werden enkele vuurstenen artefacten en sporen aangetroffen. 


Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Lithische artefacten

Datering: steentijd
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Context: valleiranden
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
vrij groot aantal lithische artefacten aangetroffen tijdens het booronderzoek, zonder chronologisch diagnostische elementen. Bij het proefsleuvenonderzoek werd nog een microkling aangetroffen.

Paalkuilen en greppels

Datering: late ijzertijd (westen)
Context: valleiranden
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele paalkuilen en greppels kunnen op basis van het voorkomen van aardewerk in de vulling in de ijzertijd/ Romeinse periode gedateerd worden.

Verspreid aardewerk

Datering: neolithicum, Romeinse tijd
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Context: valleiranden
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
vrij groot aantal aardewerkfragmenten aangetroffen tijdens het booronderzoek en het aanleggen van de sleuven. Eén mogelijke klokbekerscherf, andere scherven mogelijk ook prehistorisch, sommige Romeins of jonger.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hondenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/224124 (Geraadpleegd op )