waarneming

Wetsberg

archeologisch element
ID
224223
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/224223

Beschrijving

Tijdens het verkennend booronderzoek werden geen vondsten aangetroffen. Bij het proefsleuven onderzoek kwamen enkel greppels en recente verstoringen aan het licht.


Auteurs :  Jansen, Isabelle
Datum  :

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wetsberg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/224223 (Geraadpleegd op )