waarneming

Alfons Schneiderlaan

archeologisch element
ID
224575
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/224575

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 5655
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Delen van het terrein bleken sterk verstoord, enkel in de westelijke proefsleuf is de bewaringstoestand van de bodem beter. In het plangebied is een poel aangetroffen die ook is afgebeeld op historische kaarten. In deze poel bevond zich vlechtwerk uit dunne twijgen, mogelijk een restant van de beschoeiing van de vijver. Men gaat uit van een vrij recente datering.
Eén kuil bevatte een fragment van een slak (scoria).


Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Poel met vlechtwerk

Typologie: poelen
Materiaal: aardewerk, hout
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het vlechtwerk bestaat uit dunne twijgen en behoort waarschijnlijk tot de beschoeiing van de poel.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Alfons Schneiderlaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/224575 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.