waarneming

Gijzenzelestraat

archeologisch element
ID
224579
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/224579

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 5650
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwam één archeologisch relevant spoor aan het licht, namelijk een kuil waarvan de vulling houtskool en verbrande leem bevatte. Het is vermoedelijk het restant van een meiler voor de productie van houtskool, hoewel een interpretatie als brandrestengraf niet geheel uit te sluiten is. De datering van het spoor is onbekend.


Auteurs: Debruyne, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Een houtskoolmeiler?

Typologie: brandrestengraven, meilers
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
- grijze tot zwarte kuil met een afgeronde rechthoekige vorm in vlak en coupe
- vlakafmetingen ca. 1,6 x 1,1 m
- vulling bevatte houtskool, verbrande leem en bouwkeramiek
- interpretatie onzeker: waarschijnlijk houtskoolmeiler, maar kan ook brandrestengraf zijn
- datering onbekend


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gijzenzelestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/224579 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.