waarneming

Voorzorgstraat

archeologisch element
ID
224586
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/224586

Beschrijving

Bij infrastructuurwerken werd er hoogte van de doorgang van de Heilige Geeststraat naar de Voorzorgstraat restanten teruggevonden van bebouwing van vóór de aanleg van de Voorzorgstraat.


Auteurs :  Jansen, Isabelle
Datum  :

Restanten van een 19de-eeuwse kelder

Datering: 19de eeuw
Typologie: kelders, muurresten
Materiaal: aardewerk, mortel
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De kelder bestond uit een keldervloer en delen van de noordelijke keldermuur met deuropening. Er werd ook een stukje van een uitgebroken muurtje geregistreerd aan de zuidzijde van de aangetroffen keldervloer. De zuidelijke grens van de kelder kon niet vastgesteld worden. Aan de westzijde was een deel van het keldergewelf nog zichtbaar. Omwille van de steile wanden van deze diepe put kon om veiligheidsredenen niet meer afgedaald worden in de kelder.
De bakstenen noordelijke muur en vloer waren bepleisterd met een soort van cementmortel. De aangetroffen kelder kan gelinkt worden aan 19de-eeuwse bebouwing die afgebeeld staat op de topografische kaart van 1891. De bebouwing erboven werd ten laatste afgebroken in 1922 bij de aanleg van de Voorzorgstraat.
De keldervloer is dieper dan de aan te leggen riolering en kan in situ behouden blijven. Een deel van de noordelijke keldermuur en het gewelf werd afgebroken (na opmeting) om de nieuwe riolering te kunnen plaatsen. Op deze manier werd de vondst gedocumenteerd en grotendeels in situ bewaard.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Voorzorgstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/224586 (Geraadpleegd op )