waarneming

Jozef Tielemansstraat 10-12-14

archeologisch element
ID
224765
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/224765

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7499
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Eind november, begin december 2019 werd een archeologische opgraving uitgevoerd in de Jozef Tielemansstraat te Aarschot. Hierbij werd een bootvormige huisplattegrond aangetroffen die vermoedelijk dateert in de 12de eeuw, mogelijk nog in de late 11de eeuw. Verder werd er een groot
aantal kuilen en greppels aangetroffen. Het vondstmateriaal toont aan dat het meeste aardewerk werd geïmporteerd vanuit het Maasland. Slechts enkele kuilen werden gedateerd in de late middeleeuwen. De uitwerking van dit onderzoek biedt de kans inzicht te verwerven in de overgang tussen de pre-stedelijke samenleving en vroegste stadsontwikkeling van Aarschot.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

12de-eeuwse grondsporen en vondsten

Datering: 12de eeuw, eerste helft 13de eeuw
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kleding en -accessoires, kuilen, munten, paalsporen, vaatwerk, wapens en munitie
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), hoorn, hout, ijzer, koperlegering, leer, lood, zilver
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verschillende paalsporen, eentje zelfs nog met hout in, vormden een bootvormige huisplattegrond die oost-west was georiënteerd. Een deel van de plattegrond viel buiten het kleine plangebied. De palen stonden ongeveer 2.5 m uit elkaar en vormden minstens 6 traveeën. Dit gebouw had een maximale breedte van 9.8 m en minimale lengte van 13.5 m. De ondergrond was te sterk verstoord om een binnenindeling te vrijwaren.
De vondsten bestonden voornamelijk uit Maaslands witbakkend en Kempisch aardewerk. Dergelijk aardewerk dateert uit de periode tussen 1125-1250. Manchetranden in Maaslands witbakkend aardewerk vernauwt de occupatie tot 1125-1175.
Een zilveren muntje heeft een diameter van 1,5 cm en weegt nog geen gram. Op de ene zijde staat een kruis afgebeeld binnen een cirkel. De uiteindes van het kruis zijn halve maanvormig. Op de andere zijde staat een niet te achterhalen afbeelding opnieuw binnen een cirkel. Op beide zijdes staat buiten de cirkel een tekst, die niet meer
te lezen valt. Gezien de stijlkenmerken en de algemene datering van de sporen wordt gedacht aan een denier uit de 12de , mogelijk vroege 13de eeuw.
Een ijzeren mes meet een lengte van 10 cm, een maximale breedte van 1,9 cm en een dikte van 1mm. Het gewicht bedraagt 23 g. De punt van het mes is afgebroken. Aan het achterzijde moet het mes via een 2,5 cm lange doorn of angel in een benen of houten mesheft gezeten hebben. Op basis van het aangetroffen aardewerk kan het mes gedateerd worden in de 12de eeuw, vermoedelijk in de periode van 1125 tot 1175.
Een schedepuntbeschermer gemaakt uit een koperlegering, maar lijkt verguld geweest te zijn. Vaag is nog een goudkleur aanwezig. Het is ca. 5,3 cm lang en circa 4 mm dik. Het
driehoekige kopstuk is 2 cm op zijn breedst. Het gewicht bedraagt 6 g. De driehoekige top is aan één zijde open. Aan deze zijde is nog een bevestiging bewaard gebleven. De andere zijde is dicht. De schedepuntbeschermer is versierd met ronde gaatjes op het driehoekige kopstuk. De schedepuntbeschermer wordt op basis van de algemene datering van de kuilen gedateerd in de 12de eeuw, mogelijk nog vroege 13de eeuw.
Een leren schoenzool heeft een lengte van 25,5 cm en weegt 39 g. Het gaat om een meerlagige zool met puntige neus, heeft een uitgesproken geleng en is asymmetrisch in vorm. De breedte van de hiel bedraagt 4,7 cm en ter hoogte van de wreef 8,4 cm. Het geleng meet 3,7 cm. Op basis van het werk van Jan Moens is een datering op basis van de kenmerken mogelijk tussen 1120-1550. Op basis van het te relateren aardewerk is een datering in de 12de, vroegere 13de eeuw mogelijk.

Het dendrochronologisch onderzoek leverde een datering van rond 1112 op.
Op basis van deze info kan de bouw gedateerd worden in de vroeg 12de eeuw en het verlaten in het derde kwart van dezelfde eeuw.
Dit gebouw behoorde tot de oudste woonkern van Aarschot, nog voor de ontwikkeling van de stad.

Laatmiddeleeuwse kuilen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: bouwmaterialen, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), steengoed
Gebeurtenis:

Muurresten nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: muurresten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, ijzerzandsteen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Aarschot


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Jozef Tielemansstraat 10-12-14 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/224765 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.