waarneming

Weyenberg 32

archeologisch element
ID
224984
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/224984

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden voornamelijk in het noordelijke gedeelte van het plangebied antropogene sporen aangetroffen. In totaal werden er 23 sporen aangetroffen waarvan twee greppels en 21 kuilen. De kuilen zijn vermoedelijk in verband te brengen met ambachtelijke activiteit en kunnen mogelijk gedateerd worden tijdens de Romeinse periode of volle middeleeuwen. De greppels kunnen vermoedelijk gedateerd worden tijdens de late middeleeuwen, postmiddeleeuwen. Tot slot is in het noordelijke gedeelte van het plangebied ook nog een grote verstoring aanwezig. Deze representeert mogelijk de poel die in ieder geval reeds aanwezig is op de Villaretkaart.


Auteurs: Jansen, Isabelle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Houtskoolmeiler

Datering: Karolingische periode
Typologie: meilers
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verder onderzoek onthulde dat de aangetroffen houtskoolmeiler mogelijks een Grubenmeiler of een kuilmeiler (meilerkuil) was. Hiervan zijn twee varianten aanwezig, namelijk de ronde en de rechthoekige. S2001 betreft een ronde kuilmeiler.
Afgeleid uit een archeologisch onderzoek (opgraving) uitgevoerd door BAAC in 2017, vervangt de Platzmeiler de Grubenmeiler vanaf de 15de eeuw. De oudere Grubenmeilers zijn te dateren tot ongeveer 1200 n. Chr. en de recentere Platzmeilers zijn te dateren vanaf 1200 n. Chr. in Vlaanderen en Nederland.
De houtskoolmeiler werd met C14-datering gedateerd in de 9de of 10de eeuw.
Het hout is volgens antracologisch onderzoek eik.

Middeleeuwse sporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: greppels, indicaties voor delfstofwinning, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
20 kuilen + 1 greppel
De greppel kan gedateerd worden tijdens late middeleeuwen of postmiddeleeuwen.
Een exacte functie aan de kuilen is moeilijk te geven. Vermoedelijk zijn het kuilen gerelateerd aan ambachtelijke activiteiten omwille van de verbrande leem die aanwezig is. Er zijn in de nabijheid geen paalkuilen aangetroffen die zouden kunnen wijzen op een structuur.
Enkele scherven van grijs wielgedraaid aardewerk. Deze kunnen gedateerd worden tijdens de volle middeleeuwen.
Mogelijks dat twee van de drie scherven dateren tijdens de Romeinse periode. Omwille van het kleine formaat van de scherven is dit moeilijk exact te determineren en te dateren.
middeleeuwen tot postmiddeleeuwen

Perceelgreppels

Datering: nieuwe tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Poel

Datering: nieuwe tijd
Typologie: poelen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Weyenberg 32 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/224984 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.