waarneming

Lijkveldestraat

archeologisch element
ID
225010
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225010

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden resten van grachten uit de 13de eeuw en sporen van een gebouw uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd aangetroffen. Het verkennend booronderzoek leverde geen resultaten op. 

De archeologische opgraving bracht sporen aan het licht uit de late middeleeuwen en de Nieuwste tijden. Ten zuiden van het terrein bevindt zich het 'Hof te Voorde'. Dit Hof werd in 1263 gebouwd door Hector Van de Voorde, in deze periode betrof het een kasteel met 9 torens. Een gehalveerde maille van de stad Gent, aangetroffen in de teelaarde met de metaaldetector, kan in deze periode gesitueerd worden.

De oudste sporen op het terrein dateren uit de late middeleeuwen en maken deel uit van een greppel- en grachtensysteem dat te linken is aan dit hof. Dit greppel- en grachtensysteem kan op basis van het vondstmateriaal in de 14de eeuw gedateerd worden. Zowel het vormenspectrum en typologie als de aan- of afwezigheid van bepaalde soorten aardewerk bv. de afwezigheid van roodbeschilderd aardewerk en de aanwezigheid van Langerwehe steengoed en hoogversierd aardewerk wijzen op een datering in de 14de eeuw. Gezien het grotere procentuele aandeel van grijs aardewerk ten opzichte van het vroegrood aardewerk en het grotendeels ontbreken van rood geglazuurd aardewerk kan mogelijk een scherpere datering in de eerste helft van de 14de eeuw vooropgesteld worden.

Na het dempen hiervan werd er op het terrein een ontginningskuil uitgegraven die waarschijnlijk te maken heeft met verbouwingen of de heropbouw van het kasteel in de late 14de- 16de eeuw. In 1453 werd het kasteel verwoest door Hulstenaars. In 1511 werd het herbouwd door Boudewijn de Neve, in 1540 werd het hersteld en verfraaid door Jan de Neve. Door het ontbreken van vondstmateriaal kan de kuil niet exact gedateerd worden, maar waarschijnlijk kan ze aan één van deze activiteiten gelinkt worden.

Een aangetroffen pendant, mogelijk van graaf Willem van Vlaanderen (Namen), dateert ook uit deze laatmiddeleeuwse periode.

In de opgraving aangetroffen rooikuilen van een regelmatig aangeplante boomgaard of bos dateren uit de Nieuwste Tijden. 

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt; Acke & Bracke bvba

Gracht- en greppelsysteem

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Rooikuilen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lijkveldestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225010 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.