waarneming

Lommel Gerard Mercatorstraat I

archeologisch element
ID
225102
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225102

Beschrijving

Bij het landschappelijk onderzoek bleek een zone verstoord te zijn door de bouw en afbraak van opslagbunkers. In 10 boringen was onder deze verstoring de C-horizont bewaard. In 11 boringen werd er een podzolprofiel geregistreerd onder een dunne bouwvoor. In 4 boringen trof men een kleipakket aan. Er waren geen restanten of aanwijzingen voor een paleobodem. In boring 8 bevond zich, in de verstoring aan de top van de boring, een chip.

Bij het verkennend archeologisch booronderzoek werden op 29 boorlocaties 48 lithische artefacten en 66 potlids aangetroffen. Het merendeel van de lithische artefacten waren onverbrande chips uit silex. Daarnaast verzamelde men 5 artefacten: een microklingkern, een distaal deel van een microkling, een gebroken afslag, een vorstafslag en een stuk stekerafval.

Het lithisch materiaal dateert uit het Mesolithicum maar wellicht zijn er verschillende occupatiefases. 


Auteurs: Arts, Annick
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Lithisch materiaal Mesolithicum

Datering: mesolithicum
Typologie: archeologische objecten
Context: podzols
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lommel Gerard Mercatorstraat I [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225102 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.