waarneming

Hoogstraat 87

archeologisch element
ID
225135
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225135

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6884
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Gedurende het proefsleuvenonderzoek kwamen 75 sporen aan het licht. De sporen concentreerden zich voornamelijk in het noordelijk deel van het terrein, in dit deel is de densiteit aan sporen vrij groot. In het zuidelijk deel was er een mindere densiteit aan sporen. Het betreft paalsporen, kuilen, greppels, grachten, waterputten, 1 natuurlijk spoor en 2 mogelijke brandrestengraven. Het merendeel van de andere sporen is op basis van aflijning, vulling en vondstmateriaal in de volle tot late middeleeuwen te dateren. Er werden resten aangetroffen van minstens 5 structuren, waaronder zowel hoofd- als bijgebouwen. Enkele kunnen op basis van palenzetting in de volle middeleeuwen gedateerd worden. Daarnaast werden reeds 3 waterhoudende structuren, waterkuilen en/of waterputten aangetroffen. De structuren, waterputten, greppels en grachten maken deel uit van verschillende gefaseerde erven. 

Tijdens de hieropvolgende opgraving werden bewoningssporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd, volle of hoge middeleeuwen en late middeleeuwen/nieuwe tijd aangetroffen. Daarnaast werden nog enkele toevalsvondsten gedaan uit het mesolithicum in de vorm van vuursteen.

De archeologische resten uit de ijzertijd vertaalde zich in structuren, paalsporen,een waterkuil, aardewerk en natuursteen. Dankzij het aardewerk en 14C-onderzoek kon worden vastgesteld dat mogelijk één structuur in de middenbronstijd werd gebouwd en dat de andere negen bijgebouwen in de midden tot late ijzertijd te plaatsen zijn. Waarbij enkele bijgebouwen mogelijk ook in de vroeg-Romeinse tijd zijn gebruikt.

Uit de Romeinse tijd werden archeologische resten aangetroffen in de vorm van paalsporen, een waterput en branderestengraven. Tevens werden daarbij aardewerk, metaal, glas en hout aangetroffen. Een aantal paalsporen kon gereconstrueerd worden tot de korte wand van een hoofdgebouw. Een van de sporen werd gedateerd aan de van 14C-onderzoek, maar dit leverde een datering op uit de late bronstijd. Het verkoold heidetakje moet gezien worden als instrusief. De waterput die enkele meters ten oosten lag werd aan de hand van dendrochronologie gedateerd. Dit leverde een kapdatum op van na 50 n. Chr.. Ervanuit gaande dat hoofdgebouw en waterput op hetzelfde erf hebben gelegen betekent dit dat het hoofdgebouw in de 1ste eeuw n. Chr. in gebruik is genomen.

De brandrestengraven zijn voornamelijk gedateerd aan de hand van het aardwerk dat eruit werd verzameld en één graf werd gedateerd door middel
van het 14C-onderzoek. De dateringen van de brandrestengraven komen uit in de 1ste eeuw tot uiterlijk derde kwart 3de eeuw.

De bewoningsporen uit de volle middeleeuwen waren aanwezig in de vorm van structuren, paalkuilen, een kuil, vier waterputten, greppels, aardewerk,
natuursteen, metaalslak en hout. De meeste paalkuilen konden gereconstrueerd worden tot twee hoofdgebouwen en drie bijgebouwen. Aan de hand van aardewerk, dendrochronologie en 14C-onderzoek kon worden vastgesteld dat bewoning vanaf ca. 1025 tot 1250 aanwezig was. In het opgegraven areaal werden twee erven vastgesteld die min of meer gelijktijdig in gebruik waren.

Uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd werden voornamelijk greppels, spitsporen en palenrijen ontdekt. Deze sporen laten het landgebruik zien uit die periode en komen vaak ook nog voor op historische kaarten.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba; BAAC Nederland bv

Bewoning Romeinse periode

Typologie: gebouwplattegronden, nederzettingen, paalsporen, waterputten
Materiaal: aardewerk, glas, hout, metaal
Gebeurtenis:

Bewoning bronstijd-ijzertijd

Datering: late ijzertijd (westen), middenbronstijd, middenijzertijd, Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden, nederzettingen, paalsporen, waterkuilen
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Bewoning volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, nederzettingen, paalkuilen, waterputten
Materiaal: aardewerk, hout, metaal
Gebeurtenis:

Brandrestengraven

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven
Materiaal: bot (menselijk), houtskool
Gebeurtenis:

Lithische artefacten

Datering: mesolithicum
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee artefacten zijn te plaatsen in het mesolithicum. De eerste betreft een distaal fragment van een microkling met een geretoucheerde kerf. Door een combinatie van deze eigenschappen is deze vondst als een kerfrest gedetermineerd. Het artefact is vervaardigd uit een glasachtig vuursteen met de gerolde kalkcortex (kenmerk van een terrasvuursteen). Het artefact is door verbranding verkleurd en mat uitgeslagen. Het tweede mesolithisch artefact betreft een bifaciaal gereduceerde kern die voor productie van de microklingen en afslagen is gebruikt. Drie artefacten konden niet nauwkeurig gedateerd worden en zijn algemeen in de prehistorie geplaatst

Sporen late middeleeuwen & Nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, paalkuilen, spitsporen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoogstraat 87 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225135 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.