waarneming

Kannootdries

archeologisch element
ID
225232
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225232

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7853
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens de opgraving werden er onder meer verschillende sporen aangesneden uit de late ijzertijd tot vroeg-Romeinse periode. Het gaat hierbij om (paal)kuilen, greppels en een gracht. In deze sporen konden een aantal structuren herkend worden. Mogelijk werden er 3 gebouwplattegronden uit deze periode aangesneden. Deze plattegronden zijn echter niet volledig bewaard gebleven, enkel de dakdragende middenstaanders hebben de tand des tijds overleefd. Vermoedelijk behoren deze structuren tot het Alpen-Ekerentype of het type 2 zoals vastgesteld door prof. dr. De Clercq in zijn doctoraat. Het aangetroffen aardewerk in deze sporen wijst op een datering in de late ijzertijd tot vroeg-Romeinse periode. Nog uit deze periode dateren een aantal losse (paal)kuilen, greppels en 2 grachten. Deze grachten behoren eveneens vermoedelijk toe aan 1 structuur. Vermoedelijk hebben deze een zone die zich buiten het projectgebied bevond omgracht. 

Één van de aangetroffen kuilen leverde aardewerk op dat in de late middeleeuwen gedateerd kan worden.

Uit de Eerste Wereldoorlog werd een bomkrater gevonden, echter zonder vondsten.


Auteurs: Ervynck, Anton
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Lithisch materiaal

Datering: steentijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
één bewerkt stuk silex

Middeleeuwse kuil

Datering: late middeleeuwen
Typologie: kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Nederzetting late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd

Datering: late ijzertijd (westen), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), metaal, natuursteen
Gebeurtenis:

WO I bomkrater

Datering: WO I
Typologie: bomkraters
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kannootdries [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225232 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.