waarneming

Fondatel

archeologisch element
ID
225447
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225447

Beschrijving

Bij archeologisch vooronderzoek werden recente sporen (20ste-21ste eeuw), perceelsgreppels uit de 19de eeuw, residueel Romeins materiaal en één lithische kling aangetroffen. Het Romeins materiaal werd als losse vondsten aangetroffen. Er wordt vermoed dat het om verspoeld materiaal gaat (colluvium). De kling werd in de vulling van één van de 19de-eeuwse greppels aangetroffen. Opnieuw wordt er vermoed dat om verspoeld materiaal gaat (colluvium).


Auteurs: Leonard, Ine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

19de -eeuwse greppels

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Lithische artefacten

Datering: steentijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Klingfragment. Distaal uiteinde ontbrak. Laterale retouches. Secundaire kernrandkling. Centrale resten van verse cortex (primaire ontginning). Verse toestand. Geen patina. In secundaire context, nl. 19de eewse greppel. Verspoeld?
Klingfragment. Datering is onbekend. Nota suggereert midden-neolithisch aan de hand van de afhakingsstijl en het type laterale retouches. Details over die stijl en het retouchetype worden niet gegeven. Langgerekte, lateraal geretoucheerde klingen kunnen ook dateren uit het laat- en finaal-Paleolithicum.

Romeins aardewerk

Datering: Romeinse tijd
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Sterk gefragmenteerd en verweerd. Residuele vondsten in verspoelde context.
Losse vondsten van aardewerk (o.a. dolium en kruikwaar).


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Fondatel [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225447 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.