waarneming

Kleine Hemmenweg

archeologisch element
ID
225486
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225486

Landinrichting

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, karrensporen, kuilen, paalkuilen, spitsporen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Wellicht landinrichting bij de hoeve die op Atlas der Buurtwegen ten zuidwesten van het projectgebied staat afgebeeld: karresporen, greppels, kuilen, paalkuilen, spitsporen en aardewerk


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kleine Hemmenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225486 (Geraadpleegd op 14-06-2021)