waarneming

Damse Vaart West

archeologisch element
ID
226455
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226455

Beschrijving

Tijdens het onderzoek aan het woongebouw werden enkele bestaande vloeren verwijderd en het niveau verlaagd met ongeveer 40cm. Langsheen de muren werd de fundering extra verstevigd. Deze werken werden compleet archeologisch begeleid. Er werden echter geen archeologisch relevante sporen en/of structuren aangetroffen. Er konden enkele (sub)recente lagen aangesneden worden die voornamelijk puin en steenkoolgruis bevatten. Voor het voormalige stalgebouw werd het vloerniveau ook 40cm verlaagd. Hier werden wel enkele archeologisch relevante sporen aangetroffen, namelijk onder andere enkele delen van een vloer en een haardplaats. Vermoedelijk zijn de meeste sporen te dateren vanaf de tweede helft van de 17de eeuw of het begin van de 18de eeuw. Voor het optrekken van het gebouw werden oudere bakstenen hergebruikt. Dit gebouw had oorspronkelijk een residentiele functie en werd pas in een latere bouwfase omgebouwd tot stal. Het is waarschijnlijk dat het verlies van de residentiële functie voor het oostelijke gebouw een directe relatie had met het optrekken en de ingebruikname van het hoofdgebouw. Tijdens het onderzoek werden dus geen nieuwe structuren aangetroffen, alle structuren waren al gekend op basis van het historische kaartmateriaal. 


Auteurs: Janssens, Niels
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba

Sporen Nieuwe tijd

Datering: 16de eeuw, 17de eeuw
Typologie: haardplaatsen, muurresten, ophogingslagen, stallen, vloeren
Materiaal: aardewerk, bot, glas, metaal, samengesteld bouwmateriaal
Gebeurtenis:

Sporen Nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: muurresten, ophogingslagen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Damme

  • Is gerelateerd aan
    Sint-Christoffelhoeve


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Damse Vaart West [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226455 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.