waarneming

Houtvezelstraat

archeologisch element
ID
226732
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226732

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande aanleg van een bedrijfsloods aan de Houtvezelstraat in Wielsbeke werd na het uitvoeren van een vooronderzoek met ingreep in de bodem besloten om over te gaan tot opgraving van het projectgebied. Er werden namelijk nederzettingssporen uit de metaaltijden aangetroffen wat een opgraving noodzakelijk maakte. Zoals werd verwacht uit de resultaten van het proefsleuvenonderzoek werden nederzettingssporen aangetroffen dat aan de hand van het vondstenmateriaal en de uitgevoerde 14C-analysen vooral kan worden gedateerd in de IJzertijd, zowel de vroege als de late IJzertijd. Het gaat vooral om paalsporen. Uit deze paalsporen konden verschillende structuren worden herkend, waaronder enkele bijgebouwen. Buiten de sporen uit de metaaltijden werd er ook een brandrestengraf aangetroffen dat aan de hand van het vondstenmateriaal en de 14C-analyse in de Romeinse periode kon worden gedateerd. Twee brede grachten, één in het oosten en één in het westen van het onderzoeksgebied, konden aan de hand van het aangetroffen vondstenmateriaal worden gedateerd in de late middeleeuwen.


Auteurs: Boecksteyns, Allysa
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Late Middeleeuwse sporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur)
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven, kuilen
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Sporen Ijzertijd

Datering: late ijzertijd (westen), vroege ijzertijd
Typologie: gebouwplattegronden, kuilen, paalkuilen, paalsporen
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
24 paalsporen, 8 kuilen, 7 grachten en 6 greppels.
Verschillende clusters van paalkuilen maken wellicht deel uit van verschillende gebouwen. Associatie met handgevormd aardewerk.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Houtvezelstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226732 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.