waarneming

Ettelgemsestraat 96

archeologisch element
ID
226808
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226808

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek toonde de aanwezigheid van een Merovingische bewoningssite aan.

Het verkennend booronderzoek leverde geen archeologische vondsten op.


Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  : 19-03-2020

Merovingische nederzetting

Datering: Merovingische periode
Gebeurtenis:

Beschrijving:
paalkuilen, kuilen en greppels, geassocieerd met merovingisch aardewerk.

Romeinse munten

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: losse vondsten, munten
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ettelgemsestraat 96 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226808 (Geraadpleegd op 16-06-2021)