waarneming

Aalst Affligemdreef

archeologisch element
ID
226833
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226833

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 5990
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Er werden enkel recente verstoringen aangetroffen, die aangeduid werden met S999. De verstoringen bestaan uit grote vlekken met puin, restanten van funderingen en recente drainagegreppels en –buizen. Van archeologische sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren is geen sprake.

Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Recente verstoringen

Datering: 20ste eeuw
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden enkel recente verstoringen aangetroffen. De verstoringen bestaan uit grote vlekken met puin, restanten van funderingen en recente drainagegreppels en –buizen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Aalst Affligemdreef [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226833 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.