waarneming

Aalst Affligemdreef

archeologisch element
ID
226833
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226833

Beschrijving

Er werden enkel recente verstoringen aangetroffen, die aangeduid werden met S999. De verstoringen bestaan uit grote vlekken met puin, restanten van funderingen en recente drainagegreppels en –buizen. Van archeologische sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren is geen sprake.

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Recente verstoringen

Datering: 20ste eeuw
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden enkel recente verstoringen aangetroffen. De verstoringen bestaan uit grote vlekken met puin, restanten van funderingen en recente drainagegreppels en –buizen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Aalst Affligemdreef [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226833 (Geraadpleegd op )