waarneming

Loobeekstraat

archeologisch element
ID
226961
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226961

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat er slechts enkele sporen aanwezig waren binnen de grenzen van het projectgebied. Het sporenensemble bestaat uit twee greppels, een (paal-)kuil en een vermoedelijk brandrestengraf of houtskoolmeiler uit de Romeinse periode.


Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Greppels en paalkuil

Typologie: greppels, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
twee greppels en een paalkuil.

Romeinse houtskoolmeiler of brandrestengraf

Datering: Romeinse tijd
Typologie: houtskoolbranderijen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Houtskoolmeiler of brandrestengraf. De radiokoolstofdatering biedt een datering van 1855 ± 30 BP (82-234 AD 95,4% nauwkeurig, intCal 13 curve). Het anthracologisch onderzoek wijst op een spectrum bestaande uit twee houtsoorten: eikenhout (Quercus sp.) eneen appelachtige (Pomoideae).


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Loobeekstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226961 (Geraadpleegd op )