waarneming

Prosper van Raemdonckstraat

archeologisch element
ID
227043
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/227043

Beschrijving

De resultaten van het uitgevoerde veldwerk tonen dat de bodemopbouw in het grootste deel van het projectgebied nog intact is, met uitzondering met uitzondering van twee verstoorde zones, die geïnterpreteerd werden als drenkpoelen, ter hoogte van werkput 3 en 4 en de verstoorde zone ter hoogte van het gebouw. Ondanks de goed bewaarde bodem werden maar een klein aantal archeologische sporen aangetroffen, het gaat hier voornamelijk over kuilen en greppels van agrarische aard. Enkele van deze greppels zijn op basis van hun vulling en naar analogie met sites uit de omgeving te dateren tot de middeleeuwen, dit kan doorgetrokken worden tot de aangetroffen kuilen. Naast het relatief beperkte aantal archeologische sporen werden over het hele onderzoeksgebied recente sporen aangetroffen, deze werden geïnterpreteerd als het resultaat van recente graafwerken en hebben dus geen archeologische relevantie.


Auteurs: Van Den Berghe, Katrien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba

Grondsporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De greppels die doorlopen over verschillende proefsleuven kunnen geïnterpreteerd worden als oude perceelsgrenzen.
(ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 524)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Prosper van Raemdonckstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/227043 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.