waarneming

Kerkbruggestraat

archeologisch element
ID
227081
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/227081

Beschrijving

Het archeologisch onderzoek aan de Kerkbruggestraat te Evergem bracht sporen aan het licht die wijzen op bewoning in de directe omgeving van het plangebied gedurende de late middeleeuwen (14de -15de eeuw).

Het gaat meer bepaald om grachten, greppels, een kuil en een poel, die op basis van het vondstmateriaal en stratigrafische relaties in dezelfde periode gedateerd kunnen worden. Hoewel geen gebouwplattegronden werden aangetroffen, wijst de relatief grote hoeveelheid vondstmateriaal, samen met de aanwezigheid van een diepe poel en een afvalkuil op de nabijheid van een bewoningssite. De kern van deze site bevindt zich vermoedelijk meer naar het zuiden of oosten.

Metaalslakken en de relatief grote hoeveelheid metalen objecten, hoofdzakelijk ijzeren nagels, wijzen op de productie of bewerking van metalen op of in de directe omgeving van de site. Binnen de opgravingszone werden echter geen ovens aangetroffen die met een dergelijke activiteit verband houden. Een bulkstaal uit een kuil bevatte honderden verkoolde roggekorrels, alsook een haverkorrel en verschillende verkoolde onkruiden. Het staal toont aan dat rogge – een van de belangrijkste graangewassen in de middeleeuwen – en haver geconsumeerd werden op de site. Vermoedelijk werd rogge eveneens in de nabijheid van de site verbouwd.

Op basis van het natuurwetenschappelijk onderzoek kan kuil S4 geïnterpreteerd worden als afvalkuil voor onder andere voedselafval. Het spoor bevatte daarnaast een relatief grote hoeveelheid aardewerk.Het vondstmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit aardewerk. In totaal werden 678 aardewerkfragmenten aangetroffen, waarvan 493 fragmenten grijs aardewerk (72,7%), 160 fragmenten rood geglazuurd aardewerk (23,6%), 12 fragmenten lokaal hoogversierd aardewerk (1,8%), 2 fragmenten protosteengoed (0,3%) en 11 fragmenten steengoed (2 fragmenten Langerwehe en 9 fragmenten Raeren) (1,6%). Voornamelijk sporen 3 en 4 bevatten een grote hoeveelheid aardewerk, respectievelijk 353 en 192 fragmenten. Al het aardewerk kan in eenzelfde periode, namelijk de 14de -15de eeuw, geplaatst worden. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Sporen late middeleeuwen

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw
Typologie: afvalkuilen, ambachtelijke objecten, bevestigingselementen, drenkpoelen, grachten (infrastructuur), greppels
Context: agrarische nederzettingen, indicaties voor metaalbewerking
Materiaal: aardewerk, metaal, natuursteen, plantaardig materiaal, samengesteld bouwmateriaal, steengoed
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kerkbruggestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/227081 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.