waarneming

de Maurissenstraat 36

archeologisch element
ID
227094
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/227094

Beschrijving

In overeenstemming met de verwachting op basis van het vooronderzoek bracht de archeologische opgraving aan de Maurissenstraat te Wielsbeke sporen aan het licht van een vroegmiddeleeuws erf (ca. late 8ste – 10de eeuw), bestaande uit een bootvormig hoofdgebouw, vier vierpostige bijgebouwen en een waterkuil. Daarnaast werd nog een groot aantal paalkuilen aangetroffen waarin geen duidelijke structuren herkend konden worden. Quasi alle sporen kunnen op basis van het aangetroffen vondstmateriaal en van de gelijkaardige oriëntatie en spoorvulling aan eenzelfde vroegmiddeleeuwse fase worden toegeschreven. Het vondstmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit aardewerk. Zowel handgevormd aardewerk, al dan niet verschraald met chamotte, als grijs gedraaid aardewerk komt voor. Alle aangetroffen randfragmenten zijn afkomstig van kogelpotten.  

De sporen clusteren zich voornamelijk in het noordelijke en westelijke gedeelte van de opgravingszone. Vermoedelijk strekt het erf zich echter nog verder uit in deze windrichtingen. Na de opgave van de vroegmiddeleeuwse site raakte het terrein in gebruik als landbouwgrond. Het westelijke deel van het plangebied werd daarbij in een relatief recent verleden tot op zeer grote diepte vergraven, waardoor geen archeologische sporen meer bewaard zijn in dit deel van het terrein.  

Naast vroegmiddeleeuwse sporen werden nog twee sporen van recente datum en enkele sporen van natuurlijke oorsprong geregistreerd. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Losse vondst

Typologie: munten
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De identificatie van de munt was niet mogelijk.

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Vroegmiddeleeuws erf

Datering: Karolingische periode
Typologie: ambachtelijke objecten, bouwmaterialen, gebouwplattegronden, kuilen, paalsporen, vierpostenspijkers, waterkuilen
Materiaal: aardewerk, glas, houtskool, metaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen de paalsporen kunnen vijf structuren worden onderscheiden. Het betreft vier vierpostige bijgebouwen en een bootvormig hoofdgebouw. Zowel handgevormd aardewerk, al dan niet verschraald met chamotte, als grijs gedraaid aardewerk komt voor. Alle aangetroffen randfragmenten zijn afkomstig van kogelpotten. Daarnaast werden nog enkele vondsten van metaalslakken en brokken bouwkeramiek gedaan. Naast enkele fragmenten aardewerk werd een maalsteenfragment gerecupereerd uit de waterkuil. Het glas betreft een klein en dun fragment groen glas.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: de Maurissenstraat 36 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/227094 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.