waarneming

Sint-Quirinuskerk

archeologisch element
ID
2392
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/2392

Beschrijving

Tijdens de archeologische werfbegeleiding werden in totaal 15 muurresten aangetroffen. Het gaat daarbij om muren die opgebouwd zijn uit baksteen, ijzerzandsteen en kalkzandsteen. Mogelijk zijn twee muren terug te brengen tot de (laat)middeleeuwse bouwfase van de kerk (buitenmuur en toren?). Daarnaast werden er drie (delen van) oudere vloeren teruggevonden.

Onder het vondstmateriaal werd post-middeleeuws aardewerk aangetroffen en één scherf dat in de (volle-)middeleeuwen te situeren is. Daarnaast werd bouwceramiek (waaronder Romeinse dakpannen en laat/post-middeleeuwse bakstenen en tegels), natuursteen, ijzerslakken, pijpaarde en metaalvondsten aangetroffen.

Er werd één inhumatiegraf aan het licht gebracht, dat slechts voor een deel onderzocht werd aangezien dit graf in situ bewaard kan blijven. Het skelet ligt namelijk onder de opgravingsdiepte van de toekomstige convectorbak in werkput 5. Verder zijn er verspreid over 6 werkputten menselijke resten
aangetroffen van ten minste 17 individuen. Alle aangetroffen menselijke resten representeren minimaal 10 kleine kinderen en 7 volwassenen, waarvan 1 individu mannelijk en 1 individu vrouwelijk is. Opvallend is hierbij dat bijna 60% van de individuen uit kinderen bestaat. Behalve het voorkomen van enkele mogelijke infectie(ziekte)s valt er geen verklaring te geven voor het hoge aantal aangetroffen kinderskeletjes.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Laat-middeleeuwse sporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: ambachtelijke objecten, bevestigingselementen, bouwmaterialen, inhumatiegraven, munten, muurresten, vaatwerk, vloeren, wapens en munitie
Context: kerkhoven, parochiekerken
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), glas, hout, ijzer, ijzerzandsteen, kalkzandsteen, metaal, mortel, natuursteen, pijpaarde, textiel
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Quirinus


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Quirinuskerk [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/2392 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.