waarneming

Parochiekerk Sint-Hubertus

archeologisch element
ID
2601
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/2601

Beschrijving

Beschermd gebouw.


Auteurs: Jansen, Isabelle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Archeologische sporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: bouwmaterialen, nivelleringslagen, ophogingslagen, puinlagen
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Onder de huidige vloer bevond zich een zandig nivelleringspakket van enkele centimeter met daaronder een zandig geel ophogingspakket. Onmiddellijk hieronder was er een donkerbruin, puin rijk (fragmenten van pannen, mortel, stenen en enkele menselijke botfragmenten) opvullinspakket te zien dat op de meeste plaatsen tot op de bodem van de uitgegraven sleuf doorliep. Op enkele plaatsen was in deze laag een puinlaag van mortel en steenfragmenten te zien. Op twee plaatsen aan de zijde van de toren werd aan de ene kant een muurfragment aangetroffen met daarop restanten van uitbraak en aan de andere zijde net tegenover was een uitbraakspoor te zien van eenzelfde breedte, gelijkaardige mortel en stenen van een verdwenen muur. Hoogst waarschijnlijk gaat het hier om de enigste tot nu toe gekende resten van de oudere kerk die voor de huidige kerk stond. In de sleuf werd slechts één ander spoor aangetroffen, een kuil met puinafval erin. In één van de profielen lag bovenop de donkerbruine laag een pakket van leisteen, die tot een paar meter beperkt was. Deze restanten zijn eveneens toe te schrijven aan de oudere kerk.

Kerkgebouw

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: kerken
Stijl: romaans
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De romaanse koortoren bestaat nog.
Uit oude publicaties is geweten dat de Sint-Hubertusput zich ten oosten van de oude apsis bevond en dat werd opgegeven bij de bouw van de recentste kerk in 1847.

Kerkhof

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: inhumatiegraven, kerkhoven
Stijl: romaans
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Kerkhof rond de kerk en begravingen in de kerk.


Relaties

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Hubertus


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Hubertus [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/2601 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.