waarneming

Hof te Eksel (M325)

archeologisch element
ID
30015
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/30015

Beschrijving

Motte, gelegen in samenvloeiingsgebied van de Molenbeek met een zijbeek. De beek is nu dichtgeslibt. Ipv Eksel ook wordt de site ook 'Fexel' genoemd. 

De motte van Moorsel is een goed bewaarde, eerder kleine motte in Vlaanderen. Het archeologisch onderzoek uit de jaren 1970 heeft aangetoond dat op het motteplateau zeker nog heel wat structuren in de ondergrond bewaard gebleven zijn. Dit bodemonderzoek heeft het ondergronds patrimonium slechts gedeeltelijk aangesneden. Het ging om een reeks lange sleuven die haaks op elkaar georiënteerd waren en de motteheuvel doorsneden. Een groot gedeelte van de motte is met andere woorden tot vandaag nog onaangeroerd aanwezig.

Van 1975 tot 1977 werd door de toenmalige Nationale Dienst voor Opgravingen archeologisch onderzoek verricht op deze site. Uit het onderzoek konden de twee fasen, de castrale mote en de hofstede, geattesteerd worden. In de constructie van de motte konden twee werkfasen onderscheiden worden. Tijdens een eerste fase werd de gracht gestoken waarbij met de grond hieruit een wal werd opgeworpen. Vervolgens richtte men een motteheuvel op die de ruimte binnen de wal en gracht slechts gedeeltelijk opvulde. Op het motteplateau stond waarschijnlijk een toren met een bovenbouw in vakwerk. De datering van de mottefase kan op basis van de archaeologica geplaatst worden in de periode 12de tot tweede helft 14de eeuw. In de loop van de tweede helft van de 14de eeuw werd de motte opgegeven ze werd omgevormd tot een site met walgracht met verlaagde woonheuvel en breed uitgewerkt platform. Men bouwde er een woonhuis op en legde een koer van rode tegels aan. De archaeologica wijzen op een occupatie in de 15de en 16de eeuw.


Auteurs: Moens, Jan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Feodale motte

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: motteheuvels, mottekastelen
Thema: Mottes
Gebeurtenis:

Site met walgracht

Datering: late middeleeuwen
Typologie: sites met walgracht
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Hof te Eksel


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hof te Eksel (M325) [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/30015 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.