waarneming

Sint-Jozefshoeve

archeologisch element
ID
3002
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/3002

Beschrijving

INDICATOR DIBE: 39837 de hoeve zou mogelijks kunnen teruggaan op een mottestructuur. De ronde vorm van de grachten impliceert dit in ieder geval (B. Claes) de Ferraris: hoff ter Lombeeck beschermd

In het kader van werken aan de Sint-Jozefhoeve werd in 2022 en 2023 op verschillende kleine locaties in en rond de hoeve archeologische werfbegeleiding uitgevoerd. Hierbij werden verschillende oudere vloer- en muurresten aangetroffen.

In het poortgebouw bleek de huidige indeling in drie bergruimtes een eerder recente constructie te zijn. Voordien was het gebouw opgedeeld in acht kleinere ruimtes met een centraal middenpad. De aanwezigheid van afvoergoten doet vermoeden dat het poorthuis lange tijd in gebruik is geweest als stal. De goten zijn echter in beton en vormen een eerder recente toevoeging.

Ter hoogte van de brug werden twee proefputten gegraven. Hieruit bleek dat de brug gefundeerd is op natuurstenen blokken, die op houten blokken rusten. De totale fundering was ca. 105 cm hoog.

In de keuken van de woning zat onder de tegelvloer een recente waterput. Ter hoogte van de scheiding tussen de woning en de stallingen was het gebouw gefundeerd op natuurstenen blokken. Langs de grachtzijde werd de fundering blootgelegd. Aan deze zijde is ook een halfondergrondse kelder gebouwd. Het gebouw steunt op natuurstenen blokken met een dunne baksteenlaag.

In de stallingen kwam onder de huidige tegelvloer een oudere bakstenen vloer aan het licht, die omwille van de aanwezigheid van betonnen elementen en het zeer uniforme uiterlijk van de bakstenen waarschijnlijk redelijk recent is. Een enkel restant van een natuurstenen muurtje is mogelijk wel aan een oudere bouwfase (voor 1770) te linken. Enkele diepe paalkuilen, parallel en dwars op de westgevel, zijn mogelijk overblijfselen van een oudere dakondersteuning.

De inspectie van twee putjes aan de schuur toonde de funderingen in baksteen en natuursteen.


Auteurs: Van Gils, Marijn; Jansen, Isabelle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

hoeve

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: hoeven, muurresten
Gebeurtenis:

site met walgracht

Datering: 17de eeuw
Typologie: sites met walgracht
Gebeurtenis:

Beschrijving:
de hoeve zou mogelijk kunnen teruggaan op een mottestructuur. De ronde vorm van de grachten impliceert dit. Ook de ligging naast een beek is en kenmerk dat castrale mottes typeert.
Hoeve daterend uit de 17de eeuw, waarschijnlijk van oudere oorsprong


Relaties

  • Omvat
    Hoeve Sint-Jozef


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Jozefshoeve [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/3002 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.