waarneming

Windmolen

archeologisch element
ID
3063
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/3063

Beschrijving

Tijdens de voorbereidende werken voor de restauratie van de molen werden enkele archeologische relevante sporen gevonden.

In het midden van de binnenzijde van de molen tekende zich een deels vernielde fundering af. Deze was opgebouwd uit bakstenen (24x12x4cm) en -fragmenten, gemetseld met een gele, zandig e mortel en enkele fragmenten kalksteen. De maximale afmetingen van de constructie bedraagt in het noordoosten 156x115x60cmen in het zuidwesten 156x143x60cm. In het midden en aan de noordoostzijde is deze fundering deels weggegraven. Door het aanleggen van een kijkputje kon worden vastgesteld dat de fundering nog ca. 60cm dieper was. Andere sporen waren een insteek van het aanleggen van de fundering, een klein en groter kuiltje met een houtskoolrijke vulling, enkele bruine zandlemige lagen met baksteen- en mortelfragmenten die het resultaat zijn van de opvulling van de binnenzijde van de molen en enkele recentere sporen. Enkele vondsten verzameld bij het vrijleggen van de fundering bestonden uit wat ceramiek, een paar ondefinieerbare metalen voorwerpen, een botfragment en een glazen flesje. Al de vondsten zijn te dateren in de jongere fase van de nieuwste tijd.

De restanten van de bakstenenfundering zijn toe te schrijven aan de fundering waarop het houten binnenwerk van de molen stond met een centrale as (de koning). Onderaan bevond zich waarschijnlijk een stalen pin of taats die het volledige gewicht draagt van de constructie. Door deze constructie kon men het volledige binnenwerk draaien op de as.

De fundering is in situ bewaard onder de nieuwe constructie die is gerealiseerd.


Auteurs: Jansen, Isabelle; Vynckier, Geert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Molen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: bouwmaterialen, windmolens
Materiaal: aardewerk, ijzerzandsteen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Omvat
    Romp van Torenmolen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Windmolen [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/3063 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.