waarneming

De Burgt

archeologisch element
ID
30662
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/30662

Beschrijving

Motte en burcht van Ninove


Auteurs :  Verspecht, An
Datum  :

Burcht

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: burchten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
- het opperhof wordt een vooruitgeschoven wachttoren;
- op het neerhof wordt het eigenlijke kasteel gebouwd;
-Zowel het opperhof als het neerhof was omwald;
FASE 2 (14de-16de eeuw): burcht
14de-16de eeuw

Burchtkapel

Datering: late middeleeuwen
Typologie: kapellen (gebouwen en structuren)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het proefsleuvenonderzoek toonde de aanwezigheid van twee steunberen en uitbraaksporen die wellicht in verband kunnen gebracht worden met de laatmiddeleeuwse burchtkapel.

Combinatie

Datering: 16de eeuw
Typologie: verdedigingswerken
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de 16de eeuw werd een groot deel van de gebouwen gesloopt en werden grachten gedempt en andere gegraven. Mogelijk werd een groot deel van het opperhof in deze periode genivelleerd.

Motte 11de eeuw

Datering: 11de eeuw, 14de eeuw, volle middeleeuwen
Typologie: mottekastelen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De vroegste vermelding van een burcht van Ninove dateert uit 1134. De bouw van de burcht moet wellicht gesitueerd worden in de 11de eeuw, kaderend in de verdedigingspolitiek van Boudewijn V, graaf van Vlaanderen. 14C-datering van de burchtgracht langs het opperhof lijkt een 11de eeuwse aanleg van de motte te bevestigen.

FASE 1 (11de-14de eeuw): castrale motte

Mottegracht

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: grachten (verdedigingselementen)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Via de proefsleuven werd de mottegracht langs de noordelijke rand van het neerhof gelokaliseerd. Op basis van het EMI onderzoek werd ook de gracht in het zuidelijke deel van het neerhof ten dele gelokaliseerd.

Ravelijn

Datering: nieuwe tijd
Typologie: grachten (verdedigingselementen)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bij het proefsleuvenonderzoek werd op het opperhof een grachtensysteem aangesneden die wellicht horen bij de omvorming van de site tot ravelijn.


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Middeleeuwse burcht


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Burgt [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/30662 (Geraadpleegd op )