waarneming

De Gracht/Kouterberg

archeologisch element
ID
3757
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/3757

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een ophogingslaag aangetroffen en een gootje uit baksteen, 20 cm breed en bestaande uit 2 rijen rode bakstenen met daartussen een opening die opgevuld werd met een latere ophoging. Mogelijk is de constructie uit herbruikt materiaal samengesteld. De structuur dateert van na de 14de eeuw.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 12-10-2020

Middeleeuwse donjon

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: donjons
Gebeurtenis:

Bakstenen gootje

Datering: 15de eeuw
Typologie: infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bakstenen gootje vermoedelijk uit herbruikmateriaal, datering onbekend.

Ophogingslaag uit Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Geen datering gekend, Jonger dan gootje.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Aarschot


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Gracht/Kouterberg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/3757 (Geraadpleegd op 18-06-2021)