waarneming

Steenovenstraat (EVE-SOS-08)

archeologisch element
ID
40127
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/40127

Beschrijving

Het onderzochte terrein werd opgedeeld in verschillende zones: - Zone 1: zuidwestelijke hoek - Zone 2: noordwestelijke hoek - Zone 3: noordelijke rand - Zone 4: noordoostelijke hoek - Zone 5: zuidoostelijke hoek - Zone 6: zuidelijke rand - Zone 7 en 8: midden van het terrein

Auteurs: Lombaert, Lien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

(Sub-)recente verstoringen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), kuilen
Materiaal: aardewerk

Beschrijving:
In de tweede zone waren, in tegenstelling tot op alle andere zones, nogal veel sporen van sub-recente en recente oorsprong aanwezig. Het gaat van recente verstoringen tot kuilen van post-middeleeuwse datum. Van noordoost naar zuidwest wordt dit vlak doorkruist door een brede gracht die verder naar het zuidwesten nog zichtbaar en functioneel was. Een (sub)recente datering voor deze gracht ligt voor de hand. Toch werden uit het profiel naast sub-recent aardewerk ook enkele grijze scherven gehaald die een datering in de volle middeleeuwen hebben. Ofwel had deze gracht een oudere voorloper, die echter niet duidelijk te zien was in het profiel, ofwel zijn de scherven later in de gracht terecht gekomen.
Enkel gracht 119 wijkt binnen zone III af met een sub-recente datering. Deze gracht is ook gekend in zone IV als spoor 8, en in zone V als spoor 102.

Karolingisch aardewerk

Datering: Karolingische periode
Materiaal: aardewerk

Beschrijving:
Ook in zone I werd een losse gracht teruggevonden die in het uiterste oosten van het opgravingsvlak ligt. Hoewel deze gracht perfect parallel verloopt aan het eerste grachtensysteem in deze zone werden enkel scherven met een Karolingische datering uit dit spoor gehaald. Het gaat weliswaar slechts om 2 stuks. Deze kunnen dus nog steeds intrusief van aard zijn. Eén stuk is een randfragment met een versiering onder de vorm van een kruispatroon bestaande uit gegladde lijnen. De tweede scherf betreft een bodemfragment van een niet nader te bepalen pot.

Late Middeleeuwen

Datering: 15de eeuw, 16de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: ambachtelijke objecten, grachten (infrastructuur), versieringsonderdelen van voorwerpen
Materiaal: metaal, steengoed

Beschrijving:
Een laatste gracht komt uit zone VIII. Deze gracht heeft een zuidoost-noordwest verloop en oversnijdt de tweede gracht die zone VII binnenloopt vanuit zone IV. Een rand van Siedburg-steengoed en een geglazuurd fragment van een kandelaar of olielamp plaatsen deze gracht in de late middeleeuwen (15de-16de eeuw).

Romeins

Datering: Romeinse tijd
Typologie: gebouwen en structuren, gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), paalsporen
Materiaal: aardewerk
Thema: Romeinse wegen

Beschrijving:
In zone I werd een, mogelijk intrusieve, potentieel Romeinse scherf teruggevonden.
Ten zuidoosten van het tweede grachtensysteem van zone V werden bijzonder veel paalsporen aangetroffen. Hieruit kunnen met zekerheid 2, en mogelijk zelfs 3, gebouwen gedistilleerd worden. Een eerste gebouw wordt gevormd door twaalf paalsporen. Deze plattegrond heeft een rechthoekige vorm. De afmetingen bedragen 12 op 6,5 m. De structuur wordt in de lengte gevormd door 3 rijen van palen, waarvan de buitenste rijen 5 palen tellen. Op de centrale as liggen 2 diepe, langwerpige paalsporen. Hierin waren de nokstaanders van de constructie gefundeerd. Geen enkel van deze paalsporen bevatten dateerbaar materiaal. Dit type gebouwplattegrond komt voor in de Romeinse tijd, maar kan ook ouder of jonger zijn. In elk geval wijkt het qua structuur af van alle andere plattegronden die bij dit onderzoek werden gevonden.
Uit twee paalsporen van het tweede gebouw werden tussen de middeleeuwse scherven ook telkens één enkel scherfje Romeinse terra sigillata gehaald. Dit kan een aanwijzing zijn voor menselijke activiteiten in de Romeinse periode in de omgeving.
De eerste en derde van de vier grachten van zone VI werden ook gelinkt aan het Romeinse wegennet.
In zone VII maakt de tweede gracht die door de eerste indringer uit zone IV werd oversneden onder de vorm van twee andere sporen een bocht van 90° over dit grachtentracé. Deze laatste gracht bevatte één enkele scherf die mogelijk Romeins is. Dit is echter te weinig informatie om deze gracht te dateren.

Woonerven (12de-13de E)

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: bijgebouwen, gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), haardplaatsen, indicaties voor metaalbewerking, indicaties voor vuursteenbewerking, kuilen, molens, paalsporen, poorten (gebouwonderdelen), silo's, waterkuilen, waterputten, werktuigen, woonerven (woonwijken)
Materiaal: aardewerk, glas, hout, ijzer, lood, steen, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verschillende woonerven: hier besproken volgens opgravingsvlak:
- Zone 1: 2 oversnijdende grachtensystemen, 3 hoofdgebouwplattegronden, 1 4-palig bijgebouwtje, 3 waterputten, 1 waterkuil, 2 silo's
- Zone 2: grachtsysteem (in vulling: ijzerslak, strijkglas, kogelpot), zuidelijke zone: 1 hoofdgebouw - 1 waterput - kuilen mogelijk silo's, noordelijke zone: 1 gebouwplattegrond - 2 waterputten - aantal silo's
- Zone 3: grachtensysteem, hoofdgebouwplattegrond, 4 waterputten
- Zone 4/7/8: grachten, trapeziumvormig gebouw, 2 kuilen, 2 waterputten
- Zone 5: gracht met 2 parallelle greppels met poortconstructie, met zekerheid 2, maar mogelijk 3 gebouwplattegronden
- Zone 6: enkele grachten, 1 gebouwplattegrond
Aardewerk: grijs gedraaid, rood met loodglazuur
Maalsteen, wetsteen, vuursteen (met mogelijke retouches)
12de eeuw-13de eeuw


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Steenovenstraat (EVE-SOS-08) [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/40127 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.