waarneming

Schorisse Bosstraat

archeologisch element
ID
501304
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/501304

Beschrijving

De site wordt in het zuiden begrensd door Bos Terryst, in het westen door Molenbeek en in het noorden de Bosstraat.

In 1988 zijn hier drie mogelijke plattegrond opgegraven uit het middenneolithicum. Het gaat hier over een rij van een 10-tal palen, mogelijks een wand, een rij van drie palen, mogelijks middenstaanders en nog enkele palen. 

14C-dateringen op houtskool bieden dateringen van 5550 +/- 130 B.P. en 5310 +/- 110 B.P.


Auteurs: Verspecht, An
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Dierlijk botmateriaal

Datering: middenneolithicum
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Stijl: michelsbergcultuur
Materiaal: biologisch materiaal, bot (dierlijk)
Gebeurtenis:
 • Onderzoek Schorisse Bosstraat
  • Bron: Vanmoerkerke J. e.a. 1984, Een site uit het midden-neolithicum te Schorisse (Maarkedal - Oost-Vlaanderen), in: VOBOV-info, nr. 13, pp. 1-32
   Literatuur ()
  • C.K.:VMoerkerk:1984ab
 • Erfgoedonderzoek
  • Bron: Beeckmans L. 1988, Een status quaestionis van het archeologisch onderzoek in het Land van Aalst, in: Het Land van Aalst, vol. 40, nr. 5-6, pp. 235-246
   Literatuur ()
  • C.K.:Beeckmans:1988aa
 • Erfgoedonderzoek Maarkedal
  • Bron: Vanmoerkerke J. & Beeckmans L. 1983, Schorisse (Oost-Vlaanderen), in: Archeologie 1983/1, p. 17-18
   Literatuur ()
  • C.K.:Vanmoerke:1983aa
 • Erfgoedonderzoek
  • Bron: De Meyer I. 2010-2011, Zichtbaarheidsanalyses van middenneolithische sites in het Midden-Scheldebekken, masterpaper UGent.
   Literatuur ()
  • C.K.:DeMeyer:2011aa
 • Archeologische opgravingen Schorisse Bosstraat
  • Bron: VERMEERSCH P.M, GOOSSENAERTS K., WELLEMAN G., VELGHE M., 1988: Michelsbergnederzetting te Schorisse-Bosstraat, Een voorlopig verslag. In: Notae Praehistoricae, 1988, 8, Leuven 75-86.
   Literatuur ()
  • C.K.:Vermeersch:1988a
  • Bron: VERMEERSCH P., 1991: Michelsberg Settlement at Schorisse-Bosstraat. In: Helinium, 1991, XXXI, p 190-212
   Literatuur ()
  • C.K.:Vermeersch:1991a
  • Bron: VAN RECHEM H., 1997. Gepolijste bijlen in Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen in hun West-Europese context. In: Archeologische Kroniek van Zuid-Oost-Vlaanderen. Bijdragen, V, overdruk uit: Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Handelingen, VIII, pp. 159-168.
   Literatuur ()
  • C.K.:VRechem:1997a
  • Bron: KONIJNEBURG R.V.D., 1980: Het mesoliticum in Henegouwen en Brabant ten zuiden van de lijn Roosdaal-Bruusel-orp-Jauche, onuitgegeven licentiaatsthesis Leuven.
   Literatuur ()
 • Archeologische veldkartering Maarkedal
  • Bron: Van de Konijnenburg A.,1984: Mesolithische vindplaatsen uit de streek van Ronse, Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, deel 33, pp, 195-202
   Literatuur ()
  • C.K.:vdKonijnen:1984b
 • Archeologische veldkartering Maarkedal
  • Bron: Deconinck J., 1986: Sur quelques site prehistorique du Renaisis, Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, deel 35, pp, 21-31
   Literatuur ()
  • C.K.:Deconinck:1986a

Beschrijving:
In verschillende kuilen werden erg vergane beenderresten aangetroffen, o.a. van geit/schaap.


Lithisch materiaal

Datering: finaalpaleolithicum, mesolithicum, middenneolithicum
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Stijl: michelsbergcultuur
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:
 • Onderzoek Schorisse Bosstraat
  • Bron: Vanmoerkerke J. e.a. 1984, Een site uit het midden-neolithicum te Schorisse (Maarkedal - Oost-Vlaanderen), in: VOBOV-info, nr. 13, pp. 1-32
   Literatuur ()
  • C.K.:VMoerkerk:1984ab
 • Erfgoedonderzoek
  • Bron: Beeckmans L. 1988, Een status quaestionis van het archeologisch onderzoek in het Land van Aalst, in: Het Land van Aalst, vol. 40, nr. 5-6, pp. 235-246
   Literatuur ()
  • C.K.:Beeckmans:1988aa
 • Erfgoedonderzoek Maarkedal
  • Bron: Vanmoerkerke J. & Beeckmans L. 1983, Schorisse (Oost-Vlaanderen), in: Archeologie 1983/1, p. 17-18
   Literatuur ()
  • C.K.:Vanmoerke:1983aa
 • Erfgoedonderzoek
  • Bron: De Meyer I. 2010-2011, Zichtbaarheidsanalyses van middenneolithische sites in het Midden-Scheldebekken, masterpaper UGent.
   Literatuur ()
  • C.K.:DeMeyer:2011aa
 • Archeologische opgravingen Schorisse Bosstraat
  • Bron: VERMEERSCH P.M, GOOSSENAERTS K., WELLEMAN G., VELGHE M., 1988: Michelsbergnederzetting te Schorisse-Bosstraat, Een voorlopig verslag. In: Notae Praehistoricae, 1988, 8, Leuven 75-86.
   Literatuur ()
  • C.K.:Vermeersch:1988a
  • Bron: VERMEERSCH P., 1991: Michelsberg Settlement at Schorisse-Bosstraat. In: Helinium, 1991, XXXI, p 190-212
   Literatuur ()
  • C.K.:Vermeersch:1991a
  • Bron: VAN RECHEM H., 1997. Gepolijste bijlen in Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen in hun West-Europese context. In: Archeologische Kroniek van Zuid-Oost-Vlaanderen. Bijdragen, V, overdruk uit: Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Handelingen, VIII, pp. 159-168.
   Literatuur ()
  • C.K.:VRechem:1997a
  • Bron: KONIJNEBURG R.V.D., 1980: Het mesoliticum in Henegouwen en Brabant ten zuiden van de lijn Roosdaal-Bruusel-orp-Jauche, onuitgegeven licentiaatsthesis Leuven.
   Literatuur ()
 • Archeologische veldkartering Maarkedal
  • Bron: Van de Konijnenburg A.,1984: Mesolithische vindplaatsen uit de streek van Ronse, Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, deel 33, pp, 195-202
   Literatuur ()
  • C.K.:vdKonijnen:1984b
 • Archeologische veldkartering Maarkedal
  • Bron: Deconinck J., 1986: Sur quelques site prehistorique du Renaisis, Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, deel 35, pp, 21-31
   Literatuur ()
  • C.K.:Deconinck:1986a

Beschrijving:
Werd verspreid over de ganse nederzetting aangetroffen, geen echte concentraties: o.a. eindschrabbers, spits, afslagbijl, trapezium, wrijf-polijststenen (41 fragmenten van gepolijste silexbijlen van vnl. Spiennes-vuursteen). Ook 3 spitsen met 2 afgestompte boorden.


Michelsberg aardewerk

Datering: middenneolithicum
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Stijl: michelsbergcultuur
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:
 • Onderzoek Schorisse Bosstraat
  • Bron: Vanmoerkerke J. e.a. 1984, Een site uit het midden-neolithicum te Schorisse (Maarkedal - Oost-Vlaanderen), in: VOBOV-info, nr. 13, pp. 1-32
   Literatuur ()
  • C.K.:VMoerkerk:1984ab
 • Erfgoedonderzoek
  • Bron: Beeckmans L. 1988, Een status quaestionis van het archeologisch onderzoek in het Land van Aalst, in: Het Land van Aalst, vol. 40, nr. 5-6, pp. 235-246
   Literatuur ()
  • C.K.:Beeckmans:1988aa
 • Erfgoedonderzoek Maarkedal
  • Bron: Vanmoerkerke J. & Beeckmans L. 1983, Schorisse (Oost-Vlaanderen), in: Archeologie 1983/1, p. 17-18
   Literatuur ()
  • C.K.:Vanmoerke:1983aa
 • Erfgoedonderzoek
  • Bron: De Meyer I. 2010-2011, Zichtbaarheidsanalyses van middenneolithische sites in het Midden-Scheldebekken, masterpaper UGent.
   Literatuur ()
  • C.K.:DeMeyer:2011aa
 • Archeologische opgravingen Schorisse Bosstraat
  • Bron: VERMEERSCH P.M, GOOSSENAERTS K., WELLEMAN G., VELGHE M., 1988: Michelsbergnederzetting te Schorisse-Bosstraat, Een voorlopig verslag. In: Notae Praehistoricae, 1988, 8, Leuven 75-86.
   Literatuur ()
  • C.K.:Vermeersch:1988a
  • Bron: VERMEERSCH P., 1991: Michelsberg Settlement at Schorisse-Bosstraat. In: Helinium, 1991, XXXI, p 190-212
   Literatuur ()
  • C.K.:Vermeersch:1991a
  • Bron: VAN RECHEM H., 1997. Gepolijste bijlen in Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen in hun West-Europese context. In: Archeologische Kroniek van Zuid-Oost-Vlaanderen. Bijdragen, V, overdruk uit: Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Handelingen, VIII, pp. 159-168.
   Literatuur ()
  • C.K.:VRechem:1997a
  • Bron: KONIJNEBURG R.V.D., 1980: Het mesoliticum in Henegouwen en Brabant ten zuiden van de lijn Roosdaal-Bruusel-orp-Jauche, onuitgegeven licentiaatsthesis Leuven.
   Literatuur ()
 • Archeologische veldkartering Maarkedal
  • Bron: Van de Konijnenburg A.,1984: Mesolithische vindplaatsen uit de streek van Ronse, Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, deel 33, pp, 195-202
   Literatuur ()
  • C.K.:vdKonijnen:1984b
 • Archeologische veldkartering Maarkedal
  • Bron: Deconinck J., 1986: Sur quelques site prehistorique du Renaisis, Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, deel 35, pp, 21-31
   Literatuur ()
  • C.K.:Deconinck:1986a

Beschrijving:
Werd verspreid over het terrein aangetroffen: o.a. potten en flesvormige bekers.

Paalkuilen

Datering: middenneolithicum
Typologie: gebouwplattegronden, nederzettingen
Stijl: michelsbergcultuur
Gebeurtenis:
 • Onderzoek Schorisse Bosstraat
  • Bron: Vanmoerkerke J. e.a. 1984, Een site uit het midden-neolithicum te Schorisse (Maarkedal - Oost-Vlaanderen), in: VOBOV-info, nr. 13, pp. 1-32
   Literatuur ()
  • C.K.:VMoerkerk:1984ab
 • Erfgoedonderzoek
  • Bron: Beeckmans L. 1988, Een status quaestionis van het archeologisch onderzoek in het Land van Aalst, in: Het Land van Aalst, vol. 40, nr. 5-6, pp. 235-246
   Literatuur ()
  • C.K.:Beeckmans:1988aa
 • Erfgoedonderzoek Maarkedal
  • Bron: Vanmoerkerke J. & Beeckmans L. 1983, Schorisse (Oost-Vlaanderen), in: Archeologie 1983/1, p. 17-18
   Literatuur ()
  • C.K.:Vanmoerke:1983aa
 • Erfgoedonderzoek
  • Bron: De Meyer I. 2010-2011, Zichtbaarheidsanalyses van middenneolithische sites in het Midden-Scheldebekken, masterpaper UGent.
   Literatuur ()
  • C.K.:DeMeyer:2011aa
 • Archeologische opgravingen Schorisse Bosstraat
  • Bron: VERMEERSCH P.M, GOOSSENAERTS K., WELLEMAN G., VELGHE M., 1988: Michelsbergnederzetting te Schorisse-Bosstraat, Een voorlopig verslag. In: Notae Praehistoricae, 1988, 8, Leuven 75-86.
   Literatuur ()
  • C.K.:Vermeersch:1988a
  • Bron: VERMEERSCH P., 1991: Michelsberg Settlement at Schorisse-Bosstraat. In: Helinium, 1991, XXXI, p 190-212
   Literatuur ()
  • C.K.:Vermeersch:1991a
  • Bron: VAN RECHEM H., 1997. Gepolijste bijlen in Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen in hun West-Europese context. In: Archeologische Kroniek van Zuid-Oost-Vlaanderen. Bijdragen, V, overdruk uit: Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Handelingen, VIII, pp. 159-168.
   Literatuur ()
  • C.K.:VRechem:1997a
  • Bron: KONIJNEBURG R.V.D., 1980: Het mesoliticum in Henegouwen en Brabant ten zuiden van de lijn Roosdaal-Bruusel-orp-Jauche, onuitgegeven licentiaatsthesis Leuven.
   Literatuur ()
 • Archeologische veldkartering Maarkedal
  • Bron: Van de Konijnenburg A.,1984: Mesolithische vindplaatsen uit de streek van Ronse, Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, deel 33, pp, 195-202
   Literatuur ()
  • C.K.:vdKonijnen:1984b
 • Archeologische veldkartering Maarkedal
  • Bron: Deconinck J., 1986: Sur quelques site prehistorique du Renaisis, Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, deel 35, pp, 21-31
   Literatuur ()
  • C.K.:Deconinck:1986a

Beschrijving:
grondsporen:
- rij van 3 paalgaten, ovalen kuil (met een weinig aardewerk en lithisch materiaal)
- rij van 10-tal paalgaten en nog enkele paalgaten


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schorisse Bosstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/501304 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.