waarneming

Sint-Eligiuskerk

archeologisch element
ID
501351
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/501351

Beschrijving

Gezien de Sint-Lambertusabdij van Liessies (Noord-Frankrijk) in 1129 het patronaatschap van de kerk van Maarke verwierf, kan aangenomen worden dat parochie reeds in begin 12de eeuw een kerk bezat. Bouw van de huidige classicistische kerk in 1774 na sloop van de bouwvallige kruiskerk waarvan de laatgotische kruisingstoren (circa 1510-1525?) behouden bleef naast de nieuwe bouw. P. Devos vermoedt onder andere de oprichting van de 16de-eeuwse kruisingstoren binnen een aanvankelijk natuurstenen zaalkerkje. Wegens ontbreken van archeologisch en grondig bouwhistorisch onderzoek blijft de evolutie van de vroegere kerk voorlopig onvolledig en hypothetisch. Nieuwe kerk ingewijd in 1777 en nadien slechts in geringe mate veranderd.


Auteurs: Nachtergaele, Kenneth; Cherretté, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Begravingen in kerk

Typologie: losse vondsten
Materiaal: bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In oktober 2017 werden enkele botfragmenten aangetroffen bij renovatiewerken in de voormalige kerk van Maarke (Sint-Eligiuskerk). Deze ontwijde kerk (niet-beschermd, wel op inventaris) werd herbestemd tot een gemeenschapscentrum. Op basis van de waarneming door Evelien Taelman waren er binnen de contouren van de werken geen relevante archeologische sporen waar te nemen. Enkele aangesneden muurfragmenten lijken van recente oorsprong (o.a. betonfragmenten). Een muurverband in baksteen is niet duidelijk toewijsbaar maar zal door de werkzaamheden ook niet verder verstoord worden. De botfragmenten die aanleiding gaven tot het melden van de toevalsvondst, betrof enkele fragmenten los botmateriaal (half heupfragment en halve femur), geenszins indicatie voor in situ begraving/bewaring.

Kerkgebouw en kerkhof

Datering: middeleeuwen
Typologie: kerken, kerkhoven
Gebeurtenis:

Beschrijving:
éénbeukige kerk met gotische toren
fasen:
1) 14de eeuw: toren
2) 1775: huidige bakstenen kerk


Relaties

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Eligius en kerkhof


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Eligiuskerk [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/501351 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.