waarneming

Brustempoort

archeologisch element
ID
50147
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/50147

Beschrijving

Onder de bestrating van het Europaplein in Sint-Truiden bevinden zich de overblijfselen van de Brustempoort, een poort van de verdwenen stadsvesten. De overblijfselen bevonden zich oorspronkelijk boven het maaiveld, maar door de verhoging van het straatdek na de ontmanteling van de stadsvesten kwamen ze ondergronds te liggen.

In 1675 werden de stadsversterkingen van Sint-Truiden ontmanteld in opdracht van Lodewijk XIV: de poorten werden opgeblazen en de ommuring verdween geleidelijk. De enige restanten zijn de onderbouw van de Brustempoort en een gedeelte van de stadswal in de kloostertuin der minderbroeders. Het tracé van de vesten bleef wel behouden, op de meeste plaatsen in de vorm van beboomde dreven (vb. Tiensevest, Tichelrijlaan, Kazernevest).

De overblijfselen van de Brustempoort bestaan uit twee delen: een poortgebouw aan de intra muroszijde dat volgens historische bronnen zou dateren uit de eerste helft van de 12de eeuw, en een vooruitgeschoven versterking of ‘rondeel’ dat volgens de stadsrekeningen werd gebouwd in 1509-1510. Het geheel van de overblijfselen van de poort omvat twee verdiepingen.

Het rondeel uit het begin van de 16de eeuw is gebouwd in baksteen met speklagen in tufsteen van Lincent. Talrijke onderdelen van de militaire architectuur van het rondeel zijn bewaard gebleven: overwelfde schietkamers met kanonsgaten en schietgaten, rookkanalen van de kanonsgaten doorheen de muurdikte, kaarsnissen en overwelfde kanalisaties die wellicht verband houden met de verdwenen stadsgracht rondom de poort. Daarnaast zijn er ook nog resten van de hoektorens van de stadspoort. De bakstenen gewelfconstructie op bogen in de ruimte tussen het intra murosvolume van de poort en het rondeel werd gebouwd in de 19de eeuw, vermoedelijk ter ondersteuning van het wegdek erboven.


Auteurs: Debonne, Vincent
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Stadspoort

Datering: 12de eeuw, 16de eeuw
Typologie: stadspoorten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens rioleringswerken in 1897 werd op een paar kazematten van de poort gestoten.
In 1939 stootte men op resten van de poort.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Sint-Truiden

  • Is gerelateerd aan
    Luikerstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Brustempoort [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/50147 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.