waarneming

Jaminéstraat 20

archeologisch element
ID
50468
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/50468

Beschrijving

In 1995 werd aan de Jaminéstraat te Tongeren een aantal laat-Romeinse begravingen gevonden. Het onderzoeksgebied ligt op het noordoostelijk grafveld, buiten de 2de-eeuwse stadsmuur, langs een verbindingsweg van de stadspoort naar Maastricht naar de weg Bavay-Keulen, ongeveer honderd meter buiten de genoemde poort. Aan de overkant van dit onderzoeksgebied ligt het onderzoeksareaal dat in 1982, 1987 en 1990 is opgegraven. Op dit areaal is tevens een groot aantal inhumatiegraven uit de Laat-Romeinse tijd gevonden. In dit onderzoek beschreven inhumatiegraven komen uit het onderzoek van 1995, van een nogal recent verstoorde zone met contouren van grafkuilen. In de graven ontbreken grafgiften, al zijn er in de vullingen wel enkele fragmenten van aardewerk of metaal gevonden. Algemene indruk en het 14C-onderzoek is dat de graven globaal dateren tussen 120 en 350 n. Chr. Er zijn in totaal acht contexten voor fysisch antropologisch onderzoek bekeken. Hiervan bleken vijf goed genoeg voor DNA en isotopen onderzoek.


Auteurs: van der Velde, Henk
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Romeinse inhumaties

Datering: Laat-Romeinse Tijd
Typologie: inhumatiegraven, kleding en -accessoires, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), brons
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Zes inhumatiegraven, vier intact en twee voor de helft bewaard, met een west-oost oriëntatie.
Zeven bijzettingen: waarschijnlijk drie mannen, drie vrouwen en één kind.

Romeinse vondsten

Datering: Romeinse tijd
Typologie: kleinsculptuur, losse vondsten
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:
 • Erfgoedonderzoek Tongeren
  • Bron: de Loë, A. 1937: La période romaine, Belgique Ancienne. Catalogue descriptif et raisonné. 3, 302
   Literatuur ()
  • C.K.:deLoë:1937ab
  • Bron: Faider-Feytmans, G. 1979: Les bronzes romains de Belgique, Mainz am Rhein.
   Literatuur ()
  • C.K.:Faider:1979aa

Beschrijving:
Een metalen beeldje van Epona gezeten op een paard (collectie Huybrigts: bewaarplaats onbekend, verdwenen)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Jaminéstraat 20 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/50468 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.