waarneming

Romeins Aquaduct Tongeren-Heers

archeologisch element
ID
51944
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/51944

Beschrijving

Deels beschermd als landschap in 1945 Beschermd als archelogische site sinds 22/06/2009 Op lokaal niveau was het aquaduct eeuwenlang, tot begin de jaren ’90 van de 20e eeuw, een structuurbepalend element in het landschap. Ook nu nog vormt de kam van het aquaduct over een lengte van ca. 3 km de scheiding tussen de deelgemeenten Koninksem en Widooie. Een deel van het aquaduct wordt in zijn huidige toestand sterk bedreigd door erosie, vooral sinds de uitvoering van de ruilverkaveling Widooie (1992).

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Antropogeen Reliëfverschil

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: waterleidingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Aquaduct
Het gekende tracé van het aquaduct bestaat voor het grootste gedeelte uit een kunstmatig opgeworpen aarden wal, waarvan de Beukenberg het meest monumentale gedeelte is. De lidar gegevens laten toe een approximatieve berekening te maken van het volume aan aarde in het bewaarde gedeelte van het aquaduct op dit moment: ca. 817.000 m³.
Bij onderzoek in 1961 werd vastgesteld dat de aarden ophoging recenter is dan de brandlaag van 69-70 n.Chr. maar al moet bestaan hebben bij het begin van de bouw van de eerste stadsmuur (2de helft 2de eeuw).

Antropogeen Reliëfverschil

Datering: Midden-Romeinse tijd
Gebeurtenis:

Beschrijving:
1971: aan de voet van de wal werd een paalspoor opgetekend
Bij onderzoek in 1961 werd vastgesteld dat de aarden ophoging recenter is dan de brandlaag van 69-70 n.Chr. maar al moet bestaan hebben bij het begin van de bouw van de eerste stadsmuur (2de helft 2de eeuw).


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Romeins aquaduct


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Romeins Aquaduct Tongeren-Heers [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/51944 (Geraadpleegd op )