waarneming

Beukenbergweg - sporthal

archeologisch element
ID
51955
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/51955

Beschrijving

Het archeologisch onderzoek in Tongeren kent een lange geschiedenis. In de loop van enkele decennia is veel opgegraven, niet alleen van de stad zelf, maar ook van de omliggende grafvelden. Het merendeel hiervan betreft crematies maar er zijn ook relatief veel inhumaties bekend die dateren uit de beginjaren van Romeins Tongeren tot in de 3de eeuw na Chr. Het grafveld van de Beukenbergweg werd op het onderste niveau aangetroffen van een opgraving die in 2013 werd uitgevoerd omdat er een nieuw schoolgebouw moest komen. De opgraving lag op een helling aan de rand van de
latere stad en in de loop van enkele eeuwen is een pakket tot ongeveer 5 meter dik ontstaan waarin zich meerdere bewoningsniveaus bevonden. Op het bovenste niveau lagen resten uit de Laat-Romeinse tijd (4de en 5de eeuw na Chr.). Daaronder zijn resten van een woongebouw opgegraven uit de 2de
en 3de eeuw. Daar weer onder lag een werkplaats van pottenbakkers uit het laatste kwart van de 1ste eeuw na Chr. Er zijn verschillende ovens, afvalkuilen en een waterput gevonden samen met duizenden scherven. 

Ten slotte, in het zand van de helling lagen verspreid 16 skeletten. Niet alle skeletten waren goed bewaard. Deels komt dit omdat botten in de loop van de tijd worden aangetast door het zand. Maar er zijn ook skeletten beschadigd (en deels verdwenen) door latere graafwerkzaamheden. Het gevolg is dat van sommige skeletten niet meer over is dan enkele botten. De meeste skeletten konden gedateerd worden met behulp van 14C en enkele bijgiften. Omdat de plaats zelf ook gebruikt lijkt als groeve voor zandwinning kan het niet anders dan dat de skeletten uit de Romeinse tijd dateren en in ieder geval niet jonger zijn dan 70 na Chr. (de start van de aardewerkproductie). De gecombineerde gegevens (op basis van ligging, bijgiften en 14C) doen een datering in de eerste decennia van de 1ste eeuw na Chr. vermoeden. Hiermee dateert dit grafveld dus uit de ontstaansperiode van Tongeren.


Auteurs: van der Velde, Henk
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Romeins grafveld

Datering: Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: begraafplaatsen, inhumatiegraven, ophogingslagen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), bot (menselijk), glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens de opgraving werden 16 skeletten aangetroffen. De resten zijn afkomstig van 10 mannen, een vrouw en 5 kinderen.

Romeinse pottenbakkerswerkplaats

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: afvalkuilen, ovens, pottenbakkerijen, vaatwerk, vondstenconcentraties, waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Sporen Midden-Romeinse tijd

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, gebouwplattegronden, grachten (verdedigingselementen), kelders, munten, muurresten, nivelleringslagen, paalkuilen, vloeren
Materiaal: aardewerk, glas, metaal, natuursteen, samengesteld bouwmateriaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
muur (in kalksteen, baksteen en silex) en uitbraakspoor van een gebouw
fragmenten van beschilderd pleisterwerk, daktegels en kalkmortel
2de eeuws aardewerk (o.a. terra sigillata, terra nigra, ..) in associatie met het gebouw.
-Vier vloerniveaus, één uit roze kalkmortel en drie uit aangestampte leem;
-één hypocaustumtegel in situ.
Kelder die in de Romeinse periode opgevuld geraakte, en 2de en 3de eeuws aardewerk (terra sigillata, terra rubra, terra nigra, ruwwandige ceramiek)
munt van Antoninus (148-149 na Chr.) en munt van Constantinus begin 4de eeuw
glazen unguentarium
Bronzen speld
grote centrale Romeinse nivelleringslaag


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Tongeren

  • Is deel van
    Romeins aquaduct


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beukenbergweg - sporthal [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/51955 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.