waarneming

Maatheide LB01 (Lommel-Maatheide 1)

archeologisch element
ID
52231
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/52231

Beschrijving

De artefacten van Lommel-Maatheide zijn afkomstig van vijf loci die deel uitmaken van een uitgestrekt sitecomplex. Het archeologisch materiaal bestaat volledig uit vuursteen en dateert uit het Finaal-Paleolithicum en werd toegewezen aan de Federmessengruppen-cultuur. De werktuigen bestaan hoofdzakelijk uit schrabbers, stekers en een enkele boor. 


Auteurs: Cnuts, Dries
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Paleolithische vondsten

Datering: finaalpaleolithicum
Typologie: indicaties voor vuursteenbewerking, vondstenconcentraties, werktuigen
Stijl: federmesser
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
52232 én 52231: 1383 artefacten, waarvan een 50-tal in situ ingemeten

beperkte locus, haast uitsluitend gericht op de fabricatie en/of het gebruik van stekers
federmesser


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Maatheide LB01 (Lommel-Maatheide 1) [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/52231 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.