waarneming

Watertoren Ln5/L5

archeologisch element
ID
576
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/576

Beschrijving

Gelegen bovenop een zachtgolvend plateau.

Bij de herevaluatie in 2021-2022 werd een gemengd ensemble vastgesteld met een duidelijke neolithische component (o.m. bijl in natuursteen) en een brede geretoucheerde kling. Een deel van het materiaal kenmerkt zich door een dikke, witte patina maar diagnostische stuks ontbreken. Eén dubbele boordschrabber vertoont lichte windglans, wat een mogelijke indicatie is voor paleolithicum. 


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Archeologische Objecten

Datering: neolithicum, steentijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal, vuursteen
Gebeurtenis:

Paleolithicum

Datering: vroegpaleolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: lithisch materiaal, vuursteen
Thema: Archeologische vindplaatsen van het vroeg- en middenpaleolithicum
Gebeurtenis:

Beschrijving:
P. Vermeersch vermeldt een kling en afslag met sterk gecorrodeerd oppervlak en wijst dit toe aan het 'Hagelands Clactoniaan', een term die destijds werd gebruikt voor een vermoedelijke vroegpaleolithische datering.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Watertoren Ln5/L5 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/576 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.