waarneming

Sint-Pieterskerk

archeologisch element
ID
6010
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/6010

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8304
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

De kern van de vierkante toren klimt op tot de 13de eeuw(?) met elementen uit de 14de eeuw, onder meer de spitsboog naar het oude kerkschip en de steunen van de toren ten westen, en werd in de 16de en 17de eeuw verhoogd.


Auteurs: Nachtergaele, Kenneth
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Kistgraven

Typologie: begraafplaatsen, kistgraven
Materiaal: bot (menselijk), hout, textiel
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In 2022 werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd aan de hand van proefputten, hierbij kwamen allerlei archeologische relicten aan het licht.

Tijdens het vooronderzoek werden zowel binnen als buiten de kerk menselijke begravingen aangetroffen. Op basis van de gedrongen skeletten en in enkele gevallen duidelijke kistaflijningen gaat het hier vooral om kistbegravingen. De graven lagen allen in een west-oost oriëntatie. De begravingen liggen op een diepte die schommelt tussen 70 cm en 130 cm – mv. Ter hoogte van de kerk en de tuinzone is er spraken van minstens 2 en mogelijk meer lagen begravingen. In het noorden werd slechts één begravingsniveau vastgesteld. Mogelijk gaat hier om (zeer) recente begravingen. Zo is het hout van de kist nog bewaard gebleven en werd er veel zwarte stof aangetroffen. Dit zou bekleding van de kist kunnen zijn of een zak waarin de dode heeft gelegen.

Muurresten

Datering: 18de eeuw
Typologie: kerken, muurresten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In 2022 werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd aan de hand van proefputten, hierbij kwamen allerlei archeologische relicten aan het licht.

Tijdens het vooronderzoek werden zowel binnen als buiten de kerk menselijke begravingen aangetroffen. Op basis van de gedrongen skeletten en in enkele gevallen duidelijke kistaflijningen gaat het hier vooral om kistbegravingen. De graven lagen allen in een west-oost oriëntatie. De begravingen liggen op een diepte die schommelt tussen 70 cm en 130 cm – mv. Ter hoogte van de kerk en de tuinzone is er spraken van minstens 2 en mogelijk meer lagen begravingen. In het noorden werd slechts één begravingsniveau vastgesteld. Mogelijk gaat hier om (zeer) recente begravingen. Zo is het hout van de kist nog bewaard gebleven en werd er veel zwarte stof aangetroffen. Dit zou bekleding van de kist kunnen zijn of een zak waarin de dode heeft gelegen.


Relaties

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Pieters


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Pieterskerk [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/6010 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.