waarneming

Hof te Zellick - Kasteel van Rattendaal

archeologisch element
ID
6312
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/6312

Beschrijving

Een proefsleuvenonderzoek in 2019 in de parkzone nabij Jachthoornstraat nr. 53 toonde aan dat de oorspronkelijke topografie van het
onderzoeksgebied in functie van de aanleg van een orangerie met moestuin in 1842 drastisch werd gewijzigd.
Hierbij werd duidelijk dat het oorspronkelijke in noordwaartse richting afhellende terrein, weliswaar wellicht na de bouw van een hoge keermuur aan de noordrand, genivelleerd door middel van het bewust aanaarden, om op die wijze een vlak functioneel terrein te bekomen.
Ter hoogte van de voormalige moestuin werden slechts enkele recente kuilen en muurwerk aangetroffen die in verband te brengen zijn met de voormalige 19de eeuwse orangerie en moestuin. Er werden geen aanwijzingen aangetroffen van oudere archeologische sporen.


Auteurs: Jansen, Isabelle; Verspecht, An
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bakstenen muurresten

Datering: 19de eeuw
Typologie: muurresten
Context: ommuurde moestuinen, oranjeries
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De aangetroffen structuur vertoont dezelfde oriëntatie als de restanten van de voormalige orangerie.
Mogelijk kunnen de muursporen in verband gebracht worden met de mogelijke serres van de orangerie of eventuele losstaande gebouwen binnen de moestuin. De smalle tussenruimte kan dan eventueel wijzen op tuinpaden.

Motte

Datering: late middeleeuwen
Typologie: motteheuvels, mottekastelen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
neerhof- opperhofstructuur
aan het hof was een oud geslacht verbonden in de 12-13e eeuw

Postmiddeleeuwse kuilen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Beide, vermoedelijke recente, kuilen hebben een onduidelijke aflijning, een heterogene grijsbruine lemige vulling.
Een kuil bevat veel as en houtskool en kan gekarakteriseerd worden als kachelafval.

Restanten oranjerie

Datering: tweede kwart 19de eeuw
Typologie: oranjeries
Context: ijskelders, riolen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op basis van de kadastrale gegevens dagtekent de orangerie uit 1842. Deze bestond uit drie aparte gebouwen die met elkaar verbonden waren door halve serres, wellicht geïnspireerd door Engelse Victoriaanse voorbeelden. De serres waren gelegen tegen de zuidkant van de keermuur.

In de westelijke serre ligt de ingang van een ondergrondse in baksteen opgetrokken gang. De structuur heeft een hoogte van ca. 1,70m en een breedte binnenwerks van ca. 1m.
Ter hoogte van de toegang vertoont de structuur een licht gebogen verloop in zuidelijke richting.

Tijdens het aanleggen van de proefsleuven werden er geen aanwijzingen aangetroffen in de vorm van bijvoorbeeld een aanlegsleuf die het verdere verloop van de gang aantonen. Mogelijk werd deze dan ook aangelegd door middel van tunneltechnieken in plaats van in een open aanlegsleuf.
Hoe de aanwezigheid van de ondergrondse gang dient geïnterpreteerd dient te worden is onduidelijk.
Dergelijke types van gemetselde ondergrondse gangen werden vaak aangelegd in functie van afvalwaterafvoer of als sluis tot ondergrondse ijskelders.


Relaties

  • Is deel van
    Kasteel Rattendaal en Hof te Zellik

  • Is deel van
    Kasteeldomein Rattendaal


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hof te Zellick - Kasteel van Rattendaal [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/6312 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.