waarneming

Geluwestraat I

archeologisch element
ID
75577
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/75577

Beschrijving

Tijdens veldverkenning rond de hoeve Roels zijn oppervlaktevondsten ingezameld op een perceel, in het kadaster gekend als nummers 369 f en g.

Er werden negentien vuurstenen voorwerpen, 111 scherven uit de 16de tot 19de eeuw, niet gedateerde metaalvondsten en pijpaardewerk aangetroffen. 


Bron: Opgravingen 1999 Archeologische stichting voor zuid-west-Vlaanderen
Auteurs: Despriet, Philippe
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Ceramische vondsten

Datering: late middeleeuwen
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, pijpaarde, porselein, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het gros van de 111 ingezamelde scherven dateert van de 16de-19de eeuw. Afgezien van enkele, mogelijk nog laatmiddeleeuwse reducerend gebakken fragmenten gaat het in hoofdzaak om steengoed uit Raeren ( 1600-1650 ), Frechen en het Westerwald. Het faience dateert van de 18de eeuw, het porselein van na 1680. De 36 fragmenten van pijpen horen alle tot het type van hielpijp; geen enkele draagt een merk.

Metaalvondsten

Typologie: munten
Materiaal: lood, metaal
Gebeurtenis:

Vuurstenen objecten

Datering: neolithicum
Typologie: losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden negentien vuurstenen voorwerpjes waaronder enkele geretoucheerde exemplaren en één transversale pijlpunt, vermoedelijk te dateren uit het Neolithicum.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Geluwestraat I [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/75577 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.